Atlant Brief

Et Atlant Brief er sammen med videopodcasten ”Mandagsparanoia” én af hjørnestenene i Atlantsammenslutningens produktionsvirksomhed. Atlant Brief er en publikation, der på en nem og overskuelig måde går i dybden med udenrigs-, forsvars- eller sikkerhedspolitiske emner, som kan være oppe i tiden, og som man ønsker sig indsigt i, uden at der er tale om en detaljeret lærebog. Alligevel bærer et Atlant Brief præg af en akademisk tilgang til behandlingen af de enkelte emner baseret på et højt fagligt niveau, hvilket gør, at et Atlant Brief i sig selv kan anvendes som faktuelt kildemateriale.

Atlantsammenslutningens tilgang til et Atlant Brief er, at publikationen skal være gennemarbejdet med objektive tanker og vurderinger, der kan basere sig på et identificerbart kildemateriale.

Et Atlant Brief vil som oftest have et omfang af 10-20 sider; og det gør, at man i bl.a. undervisningssammenhænge kan anvende et Atlant Brief som baggrundsmateriale.

Typisk er forfatteren af et Atlant Brief en af Atlantsammenslutningens medarbejdere, men der kan også være tale om en co-produktion med eksterne samarbejdspartnere.

Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe er ansvarshavende redaktør på alle Atlant Brief, som inden publicering gennemgår peer review.

2020

Er Iran skakmat?

Iran bliver kontinuerligt presset af ydre magter, navnlig Saudi Arabien og USA. Samtidig presser indre faktorer det iranske regime, hvor folkelige demonstrationer i landet har medført voldsomme repressalier fra myndighederne. Yderligere uroligheder kan forventes i kølvandet på COVID-19. Hvad sker der i Iran netop nu? - og kan den fremtidige udvikling forudses?

© Tænketanken Atlantsammenslutningen

Anne Kathrine Blom Andersen, Karoline Bredmose Thomsen, Lars Bangert Struwe (ansvarshavende redaktør), Morten Hetmar Vestergaard og Sebastian Nørgaard Llambías.

Marts 2020