5. maj 2019

Politikerinterview med fhv. minister Henrik Dam Kristensen, Socialdemokratiet

Tænketanken Atlantsammenslutningen ser på dansk forsvars- og sikkerhedspolitik og de sikkerhedspolitiske trusler. Dette er der blevet en videopodcastserie ud af, hvor fhv. minister Henrik Dam Kristensen, er den femte politiker, som giver sit bud på det trusselsbillede, der tegner sig for Danmarks fremtid.

af Niels-Ole Mannerup, sekretariatet

Hvem er Henrik Dam Kristensen? Mange vil sikkert svare

»...ham landpostbudet...«

og ja; Henrik Dam Kristensen er uddannet landpostbud, men der er mange flere og interessante poster på hans CV. Således har Henrik Dam Kristensen haft flg. ministerposter:

  • Landbrugs- og fiskeriminister fra 27. september 1994 til 30. december 1996.
  • Fødevareminister fra 30. december 1996 til 23. februar 2000.
  • Socialminister fra 23. februar 2000 til 27. november 2001.
  • Transportminister fra 3. oktober 2011 til 9. august 2013.
  • Beskæftigelsesminister fra 10. oktober 2014 til 28. juni 2015.

Derudover har han ad to omgange været formand for Nordisk Råd.

Indsigt i og interesse for dansk forsvars- og sikkerhedspolitik

Henrik Dam Kristensen interesserer sig for dansk forsvars- og sikkerhedspolitik; og senest har vi set ham støtte op om tanken om indførelsen af cyberværnepligt, hvor det overvejes at lade 30 værnepligtige blive uddannet til at beskytte både forsvarets digitale netværk og samfundsmæssig vigtig infrastruktur mod bl.a. hackerangreb og aflytning (klik her).

I første omgang kommer ordningen - if. forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen, Venstre - til at omfatte 30 værnepligtige. Dette vil være i god tråd med NATO’s tanker om digital krigsførelse som et operationelt domæne på lige fod med de traditionelle kamppladser. Tanken støttes af forsvarschefen, general Bjørn Bisserup, og på vegne af oppositionen har Henrik Dam Kristensen tilkendegivet, at det nok er forventeligt, at Socialdemokratiet vil støtte op om forslaget.

Tidligere har Henrik Dam Kristensen vist interesse for Danmarks veteraner. Dette skete, da Henrik Dam Kristensen over for kongressen.com tilkendegav, at der fra socialdemokratisk side ønskes en bedre og mere effektiv veteranindsats for veteraner og deres pårørende - en veteranpolitik, som skal udarbejdes i samarbejde med veteranerne selv (klik her).

Hvilke trusler ses?

Linnea Kjølstad Larsen havde fået fornøjelsen af at interviewe Henrik Dam Kristensen, hvilket der kom et længere interview ud af, idet Henrik Dam Kristensen underbyggede sine betragtninger (klik her).

Umiddelbart ser Henrik Dam Kristensen tre store udfordringer for Danmark og Danmarks sikkerhedspolitiske situation:

International terrorisme, idet man ikke må lukke øjnene for, at bl.a. Islamisk Stat ikke er nedkæmpet. Værst i forhold til international terrorisme er, at man ikke kan planlægge et direkte forsvar, fordi man aldrig ved, hvor terroristerne slår til - ganske, som det kunne ses med påskeangrebet i Sri Lanka.

Optrapningen af provokerende handlinger i og omkring Østersøen. Berlinmurens fald fødte drømmen om Fredens Hav, men i dag er ikke mindst Ruslands aktiviteter anført af præsident Wladimir Putin i og omkring Østersøen så væsentlige, at der må tages forbehold, idet Danmark hér har et logisk interesseområde i Baltikum.

Cybertruslen er det nye sort, men selv om cybertruslen ikke kan ses med det blotte øje, er den konstant til stede. Samtidig formår den at have indvirkning på alle borgere og virksomheder - og hvad værre er også på den kritiske infrastruktur.

Endelig er det en udfordring i Arktis, om end man frem til nu har kunnet kontrollere udviklingen i fredelig sameksistens. Dog skal man ikke lukke øjnene naivt i, hvorfor dansk tilstedeværelse er nødvendig.

Er Danmark klar til at imødegå truslerne?

If. Henrik Dam Kristensen er Danmark så parat til at imødegå en trussel, som man kan være, idet det gentagne gange under interviewet blev understreget, at Danmark ikke alene kan og skal forsvare Danmark og danske interesser. Det skal ske i samarbejde med NATO, hvor Danmark hører hjemme.

Henrik Dam Kristensen erkender, at EU er nødsaget til at påtage sig flere og flere opgaver af forsvars- og sikkerhedspolitisk karakter, men med de danske EU-forsvarsforbehold er det irrelevant at tale om en mulig dansk deltagelse i EU’s forsvarsdimension.

Danmark har en stor stjerne i NATO

Henrik Dam Kristensen benyttede lejligheden til at fremhæve den danske indsats i NATO, hvor Danmark

»...gør det militærfagligt set bragende godt...«

og det skal Danmark også kunne gøre i fremtiden. Bl.a. derfor har Danmark netop indgået aftale om indkøb af F-35-kampfly, og derudover vil Danmark også i fremtiden støtte op omkring NATO’s arbejde og bl.a. bistå ved forsvaret af fx de baltiske lande.

Tillægsaftalen til forsvarsforliget

Som afslutning på interviewet spurgte Linnea Kjølstad Larsen Henrik Dam Kristensen, om der var gjort tanker om anvendelsen af midlerne fra tillægsaftalen til forsvarsforliget. Hertil var Henrik Dam Kristensen umådelig klar i mælet:

»Nej!«

- idet afvisningen blev fulgt op med bemærkningen om, at der i løbet af de kommende år kan ske så meget, som forrykker den sikkerhedspolitiske situation og gør nyindkøb og/eller nyinvesteringer nødvendige. Omkring 2020/2021 vil man formentlig tage drøftelsen - og så må Tænketanken Atlantsammenslutningen jo vende tilbage med opfølgende spørgsmål.