28. januar 2019

Underviserdag om Sikkerhedspolitik 2019 - det endelige program

Tænketanken Atlantsammenslutningen kan herved offentliggøre det endelige program for Underviserdag om Sikkerhedspolitik 2019. Det skal bemærkes, at begyndelsestidspunktet for underviserdagen er kl. 0900 og ikke kl. 0830, som det oprindeligt er blevet oplyst.

Programmet for Underviserdag om Sikkerhedspolitik 2019 er som følger:

08.30 – 09.00

Registrering

 

09.00 – 09.05

Velkomst

Generalsekretær, ph.d.
Lars Bangert Struwe, Tænketanken Atlantsammenslutningen

09.05 – 09.50

Den permanente krise i det internationale system - præsident Donald Trumps udfordring af det internationale system

Generalsekretær, ph.d.
Lars Bangert Struwe, Tænketanken Atlantsammenslutningen

09.50 – 10.00

Pause

 

10.00 – 10.45

Sociale medier og disinformation

Specialkonsulent
Jeanette Serritzlev, Forsvarsakademiet

10.45 – 11.00

Pause

 

11.00 – 12.00

Dansk sikkerhedspolitik

Afdelingschef
Kasper Høeg-Jensen, Forsvarsministeriet

12.00 – 12.45

Frokost

 

12.45 – 13.30

Udviklingen i Rusland

Lektor
Claus Mathiesen, Forsvarsakademiet

13.30 – 13.45

Pause

 

13.45 – 14.30

Handelskrig - hvorfor?

Lektor, ph.d.
Jens Ladefoged Mortensen, Københavns Universitet

14.30 – 14.45

Pause

 

14.45 – 15.30

EU's udvikling i de kommende år

Professor, ph.d.
Peter Nedergaard,
Københavns Universitet

15.30 – 16.30

Rundvisning på Frederiksberg Slot

Kurator
Axel Vermehren,
Hærens Officersskole

Der er fortsat ledige pladser på underviserdagen. Tilmelding skal i givet fald ske senest den 30. januar 2019 kl. 1200 via tilmelding@atlant.dk. Deltagergebyret er kr. 350,00.

Vær venligst opmærksom på, at Frederiksberg Slot huser Hærens Officersskole, og derfor er slottet militært område. Det betyder, at ad­gangen til Frederiksberg Slot er begrænset, og for at passere vagt skal der medbringes id med billede. Vi vil dog have en medarbejder stående i vagten fra kl. 0830, som kan bekræfte deltagerne i underviserdagen.

Derudover skal man være opmærksom på, at der ikke er mulighed for at parkere på Frederiksberg Slot. Frederiksberg Kommune har muliggjort bilparke­ring, hvilket du kan læse mere om på www.parkeringsinfo.dk/parkering-frederiksberg.

Endvidere er der mulighed for parkering i Codanhus P-kælder på Gammel Kongevej 60, Onepark A/S på Fal­koner Allé 90 samt Q-Park Roskildevej på Roskildevej 37-41 (Zoologisk Have).