14. maj 2020

Nyt Atlant Brief: "Russian Information Warfare"

For at kunne håndtere en trussel er det væsentligt at kunne forstå den - men det er også væsentligt at kunne identificere truslen, hvilket i den moderne tidsalder med informationsteknologi og informationsspredning er lige nemt - og hvad er det egentlig for en kamp, der foregår i informationsdomænet? Det ser Atlantsammenslutningens nyeste Atlant Brief nærmere på.

af generalsekretær Lars Bangert Struwe

For at kunne håndtere en trussel er det væsentligt at kunne forstå den. NATO's tilgang til informationsaktiviteter er typisk afgrænset geografisk og i tid, ligesom tilgangen er underlagt regulering og baseret på et demokratisk værdigrundlag. Dette gælder sjældent for de aktiviteter, som NATO samlet og NATO-medlemslandene hver for sig møder i informationsmiljøet.

Udfordringerne er ikke altid synlige eller erkendte. Påvirkningerne kan antage mange former og har været anvendt lang tid før, der var nogen, som tænkte på internettet. Det er derfor væsentligt at tænke ud over Twitter og Facebook - og ud over påvirkning af et enkelt valg.

Kampen i informationsmiljøet pågår kontinuerligt; og uanset om vi deltager aktivt eller ej, indgår vi passivt. Derfor er det også vigtigt at have kendskab til de udfordringer og muligheder, som det bringer med sig.


Atlant Briefet "Russian Information Warfare" kommer vidt omkring - og som noget ganske naturligt kan man ikke tale om informationskrig uden også at nævne general Valery Gerasimov. Informationskrig er dog meget mere end blot den såkaldte Gerasimov-doktrin, hvilket Atlant Briefet naturligt inddrager i sin fremstilling.

Dette Atlant Brief (klik her) er skrevet af specialkonsulent Jeanette Serritzlev, der sidder i Atlantsammenslutningens bestyrelse, og som er specialkonsulent ved Forsvarsakademiet.

Peerreview

Atlantsammenslutningens Atlant Briefs undergår peerreview. D.v.s., at fagpersoner har gennemgået og kommenteret Atlant Briefet. Disse kommentarr er blevet indarbejdet i briefet.

Pressekontakt

Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe er tilgængelig for pressen ved spørgsmål til udgivelsen af dette Atlant Brief. Han kan kontaktes via e-mail lars@atlant.dk eller via telefon 3059 1944.