4. februar 2020

Høring om veteraners arbejdsskader

Veteraners mulighed for anerkendelse af psykiske arbejdsskader synes i visse sammenhænge begrænset; og en juridisk rapport under titlen "Hjemvendte soldaters ret til arbejdsskadeerstatning for PTSD - en juridisk analyse af myndighedernes praksis" skrevet af professor MSO, dr.jur. Andreas Bloch Ehlers retter skarp kritik af arbejdsskademyndighedernes sagsbehandling. I den forbindelse har Soldaterlegatet og SF arrangeret en høring den 4. februar 2020 på Christiansborg Slot, hvor der vil blive set nærmere på veteraners arbejdsskader.

af sekretariatschef Niels-Ole Mannerup

Soldaterlegatet og SF afholder i dag en høring om veteraners arbejdsskader - og det sker på baggrund af det, der ofte betegnes som problematisk sagsbehandling i regi af arbejdsskademyndighederne. Således anfører Soldaterlegatet:

Siden 2013 har Soldaterlegatet påpeget gennemgående problemer i arbejdsskademyndighedernes behandling af sagerne, senest ved offentliggørelsen af en omfattende juridisk analyse af 693 sager i oktober 2019. Rapporten rejser alvorlig kritik af myndighedernes sagsbehandling og juridiske vurderinger og viser, hvordan veteraner på et ulovligt grundlag får afslag på anerkendelse og erstatning. Kritikken angår særligt Belastningskriteriet (myndighederne stiller strengere krav, end lovgivningen tillader i forhold til den belastning, soldaterne skal have været udsat for) samt Tidskriteriet (myndighederne stillere strengere krav til beviserne for den tidsmæssige sammenhæng mellem belastning og sygdom, end der er hjemmel til i lovgivningen). Ankestyrelsen og AES har i deres tilbagemeldinger på rapporten afvist, at de begår fejl.

Rapporten "Hjemvendte soldaters ret til arbejdsskadeerstatning for PTSD - en juridisk analyse af myndighedernes praksis" (klik her) er skrevet af professor MSO, dr.jur. Andreas Bloch Ehlers, som i sin rapport retter en skarp kritik af arbejdsskademyndighedernes sagsbehandling

Til stede ved dagens høring er professor MSO, dr.jur. Andreas Bloch Ehlers samt advokaterne Karsten Høj og Mads Pramming. Endvidere forventes det, at beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard vil være til stede.

Forsvarsordfører Anne Valentina Berthelsen (SF) byder velkommen til høringen, idet hun efterfølgende vil være vært for en mindre netværkssammenkomst.

Atlantsammenslutningen deltager som gæst, idet man vil være repræsenteret af sekretariatschef Niels-Ole Mannerup, der selv er veteran fra flere udsendelser til internationale missioner.