5. oktober 2022

Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet inviterer til konferencen ”The Future International System: Towards a more fluid (dis)order with competing economic systems?”, som gennemføres 13. oktober 2022

Zilmer-rapporten så den 3. oktober 2022 dagens lys. Det skete, da statsminister Mette Frederiksen (Soc.dem.) og ambassadør Michael Zilmer-Johns på Frederiksberg Slot - Atlantsammenslutningens domicil - fremlagde synspunkter, fakta og perspektiver i forhold til de sikkerhedspolitiske udfordringer, som Danmark frem til 2035 forventes at stå over for. Zilmer-rapporten kommer dog ikke til at stå alene, hvilket Udenrigsministeriets og Forsvarsministeriets kommende konference er et tydeligt bevis på.

af sekretariatschef Niels-Ole Mannerup

Lidt spøgefuldt lagde ambassadør Michael Zilmer-Johns ved præsentationen af Zilmer-rapporten ud med at sige, at der ville blive tale om

»...en lang og rigtig kedelig gennemgang af en stor tyk rapport.«

Formelt set består Zilmer-rapporten af 86 sider, og hvad det svarer til i BMI-mål, må være op til den enkelte at vurdere...men kedelig læsning? Nej...så langt fra...idet det er værd at fremhæve, at selv om medierne gang-på-gang anvendte ordet ”dyster” i sin Breaking News-bjælke, så er ordet ”dyster” kun anvendt to gange i Zilmer-rapporten, så helt så dystopisk er Zilmer-rapporten vel heller ikke, når nu alt skal sættes i rette perspektiv.

Kommissoriet for Analysegruppen

Kommissoriet for Analysegruppen var, at der skulle foretages en analyse af den udenrigs- og sikkerhedspolitiske situation for Danmark frem til 2035, hvilket skulle omfatte ti overordnede analysespor:

 • Det internationale samfund.
 • Globale klimaforandringer.
 • Den teknologiske udvikling.
 • Konflikters anatomi nu og i fremtiden.
 • Samfundets robusthed.
 • Europæisk og transatlantisk sikkerhed.
 • Østersøen.
 • Nordatlanten og Arktis.
 • Svage og skrøbelige stater.
 • Asien og Indo-Pacific.

Identifikation og prioritering

If. Analysegruppen er kunsten for forsvars- og sikkerhedspolitikken at kunne identificere nutidens og fremtidens trusler og udfordringer, som skal lede til forsvars- og sikkerhedspolitiske prioriteringer, idet trusler i denne sammenhæng skal forstås som egentlige militære trusler. Prioriteringerne bliver nu et spørgsmål om bl.a. forsvarets ønsker til at kunne løfte de opgaver, som forsvaret er pålagt, idet det til syvende og sidst bliver op til forligskredsen bag det kommende forsvarsforlig - som forventes at skulle dække en ti-årig-periode - at beslutte, hvordan den militære implementering af koncepterne bliver.

Zilmer-rapporten er et vigtigt vidnesbyrd om de overvejelser, der skal gøres for at imødegå fremtidens trusler

Vil man vide, hvor dansk forsvars- og sikkerhedspolitik kan være på vej hen, så er det nødvendigt at stifte bekendtskab med Zilmer-rapporten, men Zilmer-rapporten kommer ikke til at stå alene, hvilket invitationen til Udenrigsministeriets og Forsvarsministeriets konference ”The Future International System: Towards a more fluid (dis)order with competing economic systems?” er et bevis på.

Den kommende konference finder sted

den 13. oktober 2022 kl. 0900-1600

idet arrangementet er henlagt til

AC Hotel Bella Sky Copenhagen
Center Boulevard 5
2300 København S.

Det endelige program mangler enkelte detaljer, men if. det foreløbige program (klik her) er det planen, at talere og paneldeltagere vil drøfte flg. emner:

 • The global system and institutions - a rapidly shifting balance of power, intensified great power competitions and weaker global institutions, UN, WTO, etc.
 • Will strategic autonomy be open or will it lead to economic de-coupling?
 • The European Security Architecture after the Russian invasion of Ukraine.
 • Continued challenges from the Global South
 • How will NATO adapt in the coming years?
 • How will the EU adapt as a geopolitical player?
 • Perspectives for increased Nordic security and defence cooperation after Finnish and Swedish membership of NATO and the lifting of the Danish defence opt-out in the EU.

Flg. talere og paneldeltagere er planlagt til eller har bekræftet at deltage (anført i alfabetisk rækkefølge):

 • Bilahari Kausikan.
 • Birgitte Qvist-Sørensen.
 • Camilla Tenna Nørup Sørensen.
 • Cecilie Felicia Stokholm Banke.
 • Charlotte Flindt Pedersen.
 • Claus Mathiesen.
 • Flemming Splidsboel Hansen.
 • Florence Gaub.
 • Henrik Ø. Breitenbauch.
 • Jeppe Tranholm-Mikkelsen.
 • Jørgen Staun.
 • Kristian Fischer.
 • Kristian Søby Kristensen.
 • Michael Lollesgaard.
 • Michael Zilmer-Johns.
 • Mikkel Runge Olesen.
 • Mikkel Vedby Rasmussen.
 • Niels Bo Poulsen.
 • Niels Wang.
 • Per Pugholm Olsen.
 • Poul Engberg-Pedersen.
 • Roger Weissinger-Baylon.
 • Stefanie Babst.

Tilmeldingsprocessen

Hvis du ønsker at deltage i ”The Future International System: Towards a more fluid (dis)order with competing economic systems?”, bedes du anvende det officielle tilmeldingslink (klik her).

Spørgsmål til konferencen skal rettes direkte til Udenrigsministeriets sikkerhedspolitiske kontor

Atlantsammenslutningen formidler blot kendskabet til Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriets konferenceaktivitet. Derfor tager Atlantsammenslutningen ikke imod tilmeldinger, ligesom Atlantsammenslutningen ikke kan besvare spørgsmål til ”The Future International System: Towards a more fluid (dis)order with competing economic systems?”.

Har man spørgsmål til konferencen, bedes disse rettet til Udenrigsministeriets sikkerhedspolitiske kontor, som kan kontaktes via telefon 3392 0000 eller via e-mail um@um.dk.

Den 5. oktober 2022 kl. 2309/nom