Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe

Atlantsammenslutningen ledes af en generalsekretær, som varetager ledelsen af den daglige drift - bistået af et sekretariat.

Lars Bangert Struwe kan kontaktes via e-mail lars@atlant.dk og via telefon +45 3059 1944.

Mennesket bag tankerne

Siden 2016 har funktionen som generalsekretær været bestridt af Lars Bangert Struwe.

Lars Bangert Struwe, der født i 1968, er ph.d. i historie (og inden da cand.mag. i historie og statskundskab). Gennem sin tid i Atlantsammenslutningen har han forstået at sætte dansk udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitik på dagsordenen i de fora, der har dette som sine interesseområder. Det gælder i forhold til ministerier og organisationer samt medier. Derudover har udlandet for alvor fået øjnene op for Lars Bangert Struwe, idet han bl.a. i marts 2019 har været indkaldt af det skotske parlament som ekspert inden for områder, der kan have betydning for eventuel skotsk selvstændighed og behovet for etablering af et nationalt forsvar samt blive en del af det internationale samfund. Endvidere deltager Lars Bangert Struwe i møder i NATO-regi, ligesom han er aktiv debattør både på Atlantsammenslutningens platforme og i landsdækkende medier.

Foruden de professionelle fora har Lars Bangert Struwe formået - i samarbejde med medarbejderne i sekretariatet - at nå ud til den brede befolkning. Han har således formået at skabe forståelse for, at udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitik godt kan mødes i øjenhøjde af ikke-professionelle. Tilgangen hertil har været at skabe forståelige veje til et komplekst arbejdsområde, og det er lykkedes. Det er bl.a. lykkedes via videopodcasten Mandagsparanoia, men også via ikke-akademiske artikler på atlant.dk, akademiske fremstillinger i form af Atlant Brief og mange flere tiltag er udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitik bragt ind i hjemmene, skolerne, arbejdspladserne m.fl. på en nem og forståelig måde.

Lars Bangert Struwes karriere inden for udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitik er lang, og det vil føre for vidt at komme ind på alle detaljer, selv om det ellers måtte være nok så interessant. Det kan dog nævnes, at han i sit arbejde har fokus på strategi, diplomati, fremtidsstudier og megatrends samt Danmarks position i det internationale samfund i et historisk perspektiv.

Viden om:

 • Sikkerhedspolitik generelt.
 • NATO.
 • Strategi.
 • Diplomati.
 • Maritim strategi.
 • Megatrends og fremtidsstudier.
 • Pirateri og kidnapninger.
 • Militærhistorie.

Tidligere ansættelser:

 • Fungerende kontorchef i udviklingssekretariatet, Forsvarsministeriet. (2014-2016).
 • Forsker og sikkerhedsansvarlig til efterretningstjenesterne ved Center for militære Studier (CMS), Institut for Statskundskab, Københavns Universitet (2008-2014).
 • Ekstern lektor og vejleder ved Institut for Historie, Københavns Universitet (2002-2005).
 • Projektleder og arkivar i bygge- og flyttesekretariatet, Rigsarkivet (2001-2009).
 • Projektleder og arkiver, rigsarkivarens sekretariat, Rigsarkivet (1999-2000).
 • Skribent ved Forsvarskommandoen (1997-2000).

Undervist på:

 • Københavns Universitet.
 • Forsvarsakademiet.
 • Søværnets Officersskole.
 • NATO Defence College.

Uddannelse

 • Ph.d. i historie, Rigsarkivet og Syddansk Universitet (2008-2009).
 • Cand.mag. i historie og statskundskab, Københavns Universitet (1993-2000).
 • Studier i japansk sprog og kultur, Københavns Universitet (1987-1993).
 • Student, Øregård Gymnasium (1983-1986).
 • International skolegang på Ecole Hamaïde og Le Lycée Français Prins Henrik samt Ordrup Skole (1972-1983).

Konsulentopgaver

 • Udvikling af konference og spil om I Verdenskrig og verdenskrigens indflydelse på verden af i dag, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet (2018).
 • Konsulent i krigsteori (strategi), Søværnets Officersskole (2012-2014).
 • Konsulent på Danmarks antipiratstrategi, Udenrigsministeriet (2011).
 • Historisk konsulent og Fundraiser ved bl.a. ”Skatte fra Kejserens Kina”-, ”Danmark og den dansende Wienerkongres”-, ”Ruslands skatte - kejserlige gaver”-, og ”Købbertøj fra det kongelige køkken”-udstillingerne, Den kongelige Udstillingsfond (2000-2007).

Særlige hverv

 • Medlem af Security DTU’s Advisory Board (2017-).
 • Censorformand på forsvarets officersuddannelser (2014-2017).
 • Censor på forsvarets officersuddannelser (2014-).

Gennemført efteruddannelse

Lars Bangert Struwe har bl.a. gennemført efteruddannelse i form af forskningsledelse ved Københavns Universitet; Forsvarschefens Sikkerhedspolitiske Kursus (bl.a. med fokus på Mellemøsten); adjunktpædagogikum samt projektleder- og kommunikationskursus.

Forskning og formidling

 • ”Strategi og Disruption - strategiudvikling i en usikker tid”, Københavns Universitet (2017).
 • ”How NATO manages new threats. Inside the black box of NATO parliamentarism”, Syddansk Universitet (2017).
 • “Megatrends I sikkerhedspolitik”, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet (2013 og 2014).
 • ”Krigsteori (strategi)”, videreuddannelseskursus I, Søværnets Officersskole (2013 og 2014).

Forskning og netværk

 • China SEC - et forskningsnetværk om kinesisk sikkerhedspolitik (2011-2016).
 • Organisator af antipiratnetværk for Forsvarsministeriet (2010-2014).
 • Organisator af forskningsnetværk om pirater (2009-2013).
 • Krigserfaringer - et forskningsnetværk bl.a. som ansvarlig for seminar om ikke-statslige væbnede aktører (2006).

Bogudgivelser m.m.

 • "Kinas renæssance - den kinesiske drøm om at blive stormagt igen" (2021).
 • "Da Danmark var 24 timer fra at købe Sverige" - ph.d.-afhandling til udgivelse som populærvidenskabelig bog hos forlaget Haase (2018-2019).
 • "Læren af 1864. Krig, politik og stat i Danmark i 150 år" i samarbejde med Mikkel Vedby Rasmussen (2014).
 • "De dansk-franske militære relationer gennem 1000 år" (2014).
 • "Jeg er sikker på, at Danmark har onde hensigter over for Sverige. Kriserne i Norden i 1740’erne" - ph.d.-afhandling, Rigsarkivet og Syddansk Universitet (2008-2009).

Derudover er der kontinuerligt skrevet, udgivet og redigeret Atlant Brief og rapporter om sikkerhedspolitik, ligesom der er skrevet artikler til aviser, populærvidenskabelige tidsskrifter m.fl. Endelig er der kontinuerligt skrevet forskningsartikler til nationale og internationale tidsskrifter, ligesom der er bidraget til en amerikansk encyklopædi om militærhistorie.

Nævneværdige foredrag

 • ”Rusland og den permanente internationale krise” (2018).
 • ”Hvorfor blev general de Meza fyret efter tilbagetoget fra Dannevirke?”, Selskabet for Historie, Litteratur og Kunst (2016).
 • ”Dansk efterretningsvirksomhed og anden fordækt virksomhed under Enevælden” (2014).
 • ”Fra mellemmagt med ambitioner til småstat” (2014).
 • ”Arctic Brief”, Canadian Forces National Security Program Group, København (2014).
 • “Center for Militære Studier - Håndtering af interesser i forhold til myndigheder og politikere”, Københavns Universitet (2014).
 • ”Learning from Others. Adapting a Nordic Model?”, University of Edingburgh.
 • “Anti-piracy measures: Could a regional Coast Guard be a way ahead?”, FN’s Working Group on Legal Issues under the Contact Group on Piracy off the Coast of Somalia (2009).
 • “Udviklingen af en anti-piratstrategi”, Forsvarets Efterretningstjeneste (2009).

Derudover er der afholdt en lang række konferencer og seminarer - bl.a. forskningskonferencer på Center for militære Studier og formidlingskonferencer hos Atlantsammenslutningen.

Sprog

Foruden modersmålet dansk beherskes engelsk, tysk og fransk.