25. november 2020

Webinar: Megatrendskonference 2020 (opdatering den 25. november 2020)

I dag er det dagen-før-dagen...dagen før Atlantsammenslutningens Megtrendskonference 2020, hvor der bl.a. ses på space og cybersikkerhed - noget af det, der i sikkerhedspolitiske kreds er meget højt prioriteret. Atlantsammenslutningen glæder sig til at byde velkommen til en indsigt i de megatrends, vi i fremtiden skal arbejde seriøst med...

af sekretariatschef Niels-Ole Mannerup

Den 26. november 2020 - kl. 1230 - kan generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe byde velkommen til Atlantsammenslutningens Megatrendskonference 2020, som afholdes i samarbejde med CenSec.

»Vi er meget taknemmelige for, at så mange har bakket op om konferencen - især i en omskiftelig tid på gr. af covid-19-restriktionerne. En særlig tak sendes derfor til oplægsholderne - bl.a. forsvarsminister Trine Bramsen - som har set de muligheder, et webinar giver...«,

udtaler Atlantsammenslutningens daglige leder, generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe, som netop nu - i samarbejde med Atlantsammenslutningens it-sagkyndige medarbejder, Jacob Nørholm - er ved at lægge sidste hånd på de tekniske forberedelser. Jacob Nørholm udtaler i den forbindelse:

»Som praktikant i Atlantsammenslutningen har jeg virkelig fået lov til at være en aktiv del af processen. Det har stillet store krav til bl.a. mine it-kundskaber. Vi er dog forberedt - og i hele 2020 har webinarer været en vigtig del af vores arbejde - og derfor glæder jeg mig til en travl dag.«

Travlt bliver det, når Atlantsammenslutningens ”kommandocentral” fra Frederiksberg Slot åbner op for signalet. Det forventes, at der åbnes for signalet til Atlantsammenslutningens profil på Facebook ca. kl. 1225. De, der følger webinaret via Teams, vil modtage en direkte invitation.

Webinaret bliver en hybrid mellem fysisk tilstedeværelse og optagede videoer. Det har vi rigtig god erfaring med - og senest, det har været praktiseret, var i forbindelse med webinaret som sikkerheden i Arktis, der var et samarbejde med Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet, DIIS, den norske ambassade i København og Atlantsammenslutningen.

Når webinaret når sin afslutning, venter et større bearbejdningsarbejde for Atlantsammenslutningen, hvor målsætningen er at kunne præsentere en rapport med mulige scenarier, der skal ses nærmere på.

Slutteligt vil vi gerne byde Head of Security Lab, ph.d. Gert Læssøe Mikkelsen, Alexandra Instuttet, velkommen som oplægsholder, idet aftalen faldt endeligt på plads i går.

Hvis der er spørgsmål til afviklingen af webinaret, vil det være en fordel, om man kontakter Atlantsammenslutningen via e-mail atlant@atlant.dk.

Den 25. november 2020 kl. 1059/nom