3. marts 2022

Atlantsammenslutningens repræsentantskab har godkendt regnskab

Atlantsammenslutningens regnskab er blevet godkendt. Det er blevet revideret af PwC og er både på det økonomiske og forvaltningsmæssige plan godkendt med blank revisionspåtegning.