12. december 2019

De økonomiske følger af den aflyste NATO-konference

Den økonomiske konsekvens af den aflyste konference er ved at være opgjort til et underskud på cirka kr. 55.000,00.

af generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe
Den 12. december 2019 kl. 1200

De økonomiske følger af NATO-konferencen

Den økonomiske konsekvens af den aflyste konference er ved at være opgjort til et underskud på cirka kr. 55.000,00. Vi har mødt bred støtte, og en række virksomheder har været så venlige at hjælpe os med at få aflyst opgaver. Derfor er det oprindelige beløb på kr. 100.000,00 i underskud nu nede på ca. kr. 55.000,00. Vores årlige omsætning er på kr. 1,2 mio., og derfor kan dette underskud mærkes i vores økonomi.

Donationer og sponsorater

Vi modtager meget gerne donationer eller sponsorater, der kan være med til at dække underskuddet og hjælpe Atlantsammenslutningen i dens videre arbejde.

Indbetaling af donationer til Atlantsammenslutning kan ske via Danske Bank, reg.nr. 0260 kontonr. 3346 215 690.

Er der spørgsmål i forbindelse med donationer til Atlantsammenslutningen, eller ønsker man at indgå et mere formaliseret sponsorsamarbejde med Atlantsammenslutningen, bedes man kontakte generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe via telefon 3059 1944 eller via e-mail lars@atlant.dk.

Økonomi og revision

Bogholderi og intern revision forestås af et eksternt revisions- og konsulenthus, mens PwC forestår den endelige revision af regnskab m.m.