Om Atlantsammenslutningen

Atlantsammenslutningen er en sikkerhedspolitisk tænketank, der arbejder for at skabe debat om aktuelle udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitiske emner. Hvert år arrangeres konferencer og seminarer, ligesom medlemmer af vores ungdomsorganisation, Youth Atlantic Treaty Association (YATA), møder op på gymnasier og lign. uddannelsessteder for at holde foredrag. Derudover udgiver Atlantsammenslutningen publikationer og artikler, hvori aktuelle emner analyseres og diskuteres.

Vision

Atlantsammenslutningen ønsker sikkerhed og sikkerhedspolitisk handlefrihed for Danmark, som er garanteret af et transatlantisk sikkerhedsfællesskab.

Atlantsammenslutningen ønsker, at betydningen af Danmarks medlemskab af et europæisk og transatlantisk sikkerhedsfællesskab med andre demokratiske lande er bredt forstået af den danske befolkning.

Atlantsammenslutningen skal være stedet, hvor spændende aktiviteter om dansk udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitik foregår, ligesom tænketanken skal være arenaen, hvor nye idéer til det danske NATO-medlemskab fødes, præsenteres og diskuteres.

Mission

Atlantsammenslutningens formål er todelt.

For det første er missionen at skabe formidling af sikkerhedspolitikkens betydning for det danske samfund.

For det andet er missionen at skabe formidling af betydningen af NATO og udvikling i NATO’s betydning for dansk udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitik og de muligheder, som følger deraf.

Historie og organisation

Atlantsammenslutningen blev under navnet Atlantsammenslutningen oprettet i 1950 som følge af Danmarks nyerhvervede medlemskab af NATO, hvorved neutralitet blev ændret til samarbejde i en forsvarsalliance. Danmark blev optaget i NATO den 4. april 1950.

Den nye udenrigspolitiske retning affødte et behov for at informere befolkningen om Danmarks nye internationale rolle. Resultatet blev oprettelsen af Atlantsammenslutningen.

Som uafhængig folkeoplysningsorganisation har Atlantsammenslutningen haft til opgave at oplyse danskerne om udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitik i snart 70 år.

I dag er tænketanken en del af det internationale netværk Atlantic Treaty Association (ATA), som består af 37 lande, der alle har deres egen udgave af ”Atlantsammenslutningen”. Derudover har de fleste medlemslande af ATA - herunder Danmark - også en ungdomsafdeling. Youth Atlantic Treaty Association (YATA) består hovedsagelig af studerende, der på eget initiativ afvikler arrangementer om forsvars- og sikkerhedspolitik. YATA Denmark har sin egen hjemmeside (klik her).

Vedtægter

Tryk på følgende link for at se organisationens vedtægter. (Klik her)