30. november 2020

Megatrendskonference 2020

Den 26. november 2020 gennemførte Atlantsammenslutningen sin årlige konference om megatrends, der bl.a. har og kan få indflydelse på dansk og international sikkerhedspolitik. Flere tusinde fik mulighed for at være til stede på konferencen, der blev afviklet som et webinar.

af sekretariatschef Niels-Ole Mannerup

Der er ikke meget godt at sige om covid-19-krisen, for netop coronapandemien satte en stopper for Atlantsammenslutningens mulighed for i fysisk form at gennemføre Megatrendskonference 2020. Alligevel har bagsiden af medaljen denne gang vist sig at være mere skinnende end ellers:

»Atlantsammenslutningen har altid formået at tiltrække et publikum; og vi har aldrig skullet spekulere på, om de røde lygter kunne blive tændt… - «,

udtaler Atlantsammenslutningens daglige leder, generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe,

» - …men vi havde vel ikke forestillet os, at vores såkaldte outreach kunne være blevet mangedoblet på gr. af coronapandemien. Det er dog tilfældet, og det er en positive lære, som gør, at vi i 2021 vil arbejde endnu med stålfast for at gennemføre interessante og fagligt tunge webinarer. Når dét så er sagt, glæder vi os dog til, at vi på Frederiksberg Slot atter kan åbne dørene til fysiske arrangementer, hvor ikke mindst muligheden for networking er langt større end i det virtuelle rum.«

Atlantsammenslutningens outreach er stort, hvilket har medført en ny base af interessenter for webinarer, der har deres rod i dansk og international sikkerhedspolitik. Dét har gjort, at Atlantsammenslutningen netop nu skubber på for at udvide sin horisont ved bl.a. at se nærmere på Indiens sikkerhedspolitiske betydning, som også vedrører Danmark. Det sker bl.a. den 2. december 2020, hvor Atlantsammenslutningens webinarstudie kan byde velkommen til gæster fra Indien…live fra Indien… Under Megatrendskonference 2020 blev horisonten dog udvidet yderligere, idet der dér skulle ses på de tendenser, der rører sig frem mod 2040.

Umiddelbart var fokusområderne space og cyber, idet forsvarsminister Trine Bramsen i sin åbningstale ikke veg udenom betydningen af netop space. Dette blev der under konferencen fulgt op på med forskellige oplæg - oplæg, der kan ses/genses, når Atlantsammenslutningen i løbet af denne uge uploader Megatrendskonference 2020.

Nu er det imidlertid ikke sådan, at Megatrendskonference 2020 er gennemført og pakket sammen. Tværtimod, kan man fristes til at sige, for december 2020 bliver nemlig anvendt til at udfærdige en konferencerapport, der skal danne grundlag for generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwes anbefalinger for scenarier, der kræver et mere analytisk arbejde i forhold til fastlæggelsen af dansk sikkerhedspolitik, hvilket bl.a. vil have direkte betydning for forsvaret og forsvarets fremadrettede virke. At det nok er lidet sandsynligt, at Danmark får oprettet sit eget rumværn, så er det omvendt ikke lige så usandsynligt, at Danmark på en eller anden måde kommer til at bidrage i forhold til NATO’s opfattelse af space som en mulig fremtidig kampplads.

Selvom jule- og nytårsferien for manges vedkommende venter lige om hjørnet, så er generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe allerede begyndte at tænke tanker om, hvad Megatrendskonference 2021 skal indeholde - og jo; der planlægges for, at Megatrendskonference 2021 kan blive gennemført som en fysisk aktivitet med særlig vægt på networking, idet Atlantsammenslutningens daglige leder udtaler:

»Til dette års megatrendskonference var det gjort et stort arbejde for at tiltrække virksomheder med interesse for forsvarsindustrien - og virksomhederne var interesserede i at støtte op om projektet. Vi har dog forståelse for, at netop networking betyder meget for industrien, hvilket vi vil have et særlige øje på, når vi om kort tid går i kast med den reelle planlægning af Megatrendskonference 2021.«

Endnu afventer Atlantsammenslutningen udviklingen af covid-19-krisen, men vi håber, at vi i løbet af foråret 2021 kan melde en dato ud, som der er rigtig god grund til at gøre plads til i kalenderen.

Skulle man allerede nu sidde med tanker om emner, der kunne være interessante at få belyst, skal man være velkommen til at skrive derom til generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe via e-mail lars@atlant.dk. Vi kan ikke garantere, at alle forslag kan komme i betragtning, men vi kan garantere, at vi ser på alle forslag, der når frem til os.

Har man spørgsmål til Megatrendskonference 2020, er man ligeledes velkommen til at kontakte generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe via e-mail lars@atlant.dk.

Den 30. november 2020 kl. 0832/nom