20. oktober 2022

USA's National Security Strategy 2022 er udkommet

Meget er sket i løbet af de to år, der er gået, siden præsident Joe Biden blev valgt ind i Det hvide Hus. Verdenen er blevet mere urolig, og den geopolitiske scene står ikke 100% fast; og dertil kommer udfordringer med klima og miljø. Verdensordenen er udfordret, og samtidig lever vi i en tid, hvor mulighederne for fremgang velsagtens aldrig har været større. Det er derfor nødvendigt, at de rigtige fremtidsbeslutninger træffes; og nogle af de beslutninger, der vil være afgørende for USA’s fremtid, er beskrevet i National Security Strategy 2022, som udkom 12. oktober 2022.

af sekretariatschef Niels-Ole Mannerup

USA's National Security Strategy 2022 slår fast, at epoken efter afslutningen af den kolde krig er afsluttet, og at der er skabt en ny konkurrence mellem stormagterne om, hvordan den nye fremtid skal formes. Den amerikanske tankegang om en fri og åben verden står ved magt, men sådan ser andre ikke på det, og derfor vil den amerikanske livsopfattelse blive truet - et fundament, der deles med andre nationer, som nemmest defineres som Vesten. National Security Strategy 2022 gør således gældende, at USA vil fortsætte med at arbejde for landes selvstændighed og uafhængighed med ret til at skabe deres egen politik. De universelle menneskerettigheder skal beskyttes; internationale organisationer fastholdes og styrkes; og så skal den globale økonomi sikres, så den kan skabe muligheder for alle.

Præsident Joe Biden mener samtidig, at klima- og miljøudfordringer skal tages særdeles seriøse, idet disse udfordringer er med til at skabe udfordringer for menneskeheden. Fx er fødevaresikkerheden truet, og det samme gælder energisikkerheden - og det kan være en medvirkende årsag til at fremme terrorisme over en bred kam samt ikke mindst fastholde de høje inflationstal, som måned efter måned bekræftes som en realitet.

At populister og nationalister gerne vil ændre verdenen til deres fordel, stiller præsident Joe Biden ikke spørgsmålstegn ved. Det er - if. hans opfattelse - et faktum; og det må ikke komme så langt, og derfor skal deres succes imødegås; men klima- og miljøudfordringerne er en ligeværdig fjende, som også skal bekæmpes.

National Security Strategy 2022 beskriver på 48 sider den nationale sikkerhedsstrategi, som præsident Joe Biden vil arbejde for. Der bliver ikke sagt America First, men omvendt kan det næppe overraske, at den nationale sikkerhedsstrategi tager udspring i USA’s nationale interesser, hvor beskyttelsen af det amerikanske folk står øverst på prioriteringslisten, som også rummer udviklingen af økonomi, samt beskyttelsen og udspredelsen af de demokratiske værdier, USA og den amerikanske levevis står for. Dette arbejde ønsker USA ikke at udføre alene, men sammen med partnere over alt på jorden i det, præsident Joe Biden betegner som Coalition of Forces, uden at denne betegnelse (nødvendigvis) skal tillægges en militær værdi. På den anden side erkendes det også, at der er personer og stater, der vil en anden vej end den amerikanske vej, og deres tanker og handlinger skal ses som en trussel mod USA.

If. præsident Joe Biden har verdenen behov for et USA, der er villig til at påtage sig en rolle som et stærkt USA med klare formål og visioner - især i en tid, hvor jordens befolkning er udfordret, og hvor ellers faste fundamenter falder fra hinanden. Samtidig opleves, at respekten for integritet og suverænitet stater imellem ikke respekteres, ligesom organisation som FN udfordres af dem, der ikke vil fællesskabet...bl.a. med tanke på det, der netop nu er realiteterne i Ukraine, hvor Rusland går sine helt egne veje med mere eller mindre åbenbar støtte fra ligesindede stater - og når dét så er sagt, skal det if. præsident Joe Biden understreges, at det ikke altid er staterne selv og staternes befolkning selv, der vil det sådan, men de magthavere, som står for en autokratisk handlevis. Sådanne handlinger truer freden...og truer verdensfreden...og det er en vej, USA ikke ønsker at gå; og da USA anser sig selv for fortsat at være dén ledende stat i den gældende verdensorden, følger der også et ansvar - et ansvar, der kan løftes, mener præsident Joe Biden - også, selv om USA ikke altid internt er enige om vejene, der skal betrædes, men der er jo netop der, der kendetegner det amerikanske demokrati.

Skal man blive retorikken, så skal det accepteres, at USA altid vil arbejde efter devisen America First, men med præsident Joe Biden er det som First Among Equals...de, der vil det samme USA, og som bekender sig til den samme demokratiske livsopfattelse, som USA; og derfor kan konklusionen på National Security Strategy 2022  kun være, at vi i tiden, der kommer, fortsat vil se et engageret USA over alt på jorden; og når præsident Joe Biden siger, at USA vil være der til støtte for andre, så skal der ikke stilles spørgsmålstegn derved...så længe den demokratiske beslutningsproces i USA bakker op derom... Hvordan tankegangen bag konceptet vil være at implementere, vil være noget af det, som bl.a. Atlantsammenslutningens daglige leder, generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe, vil arbejde med i den kommende tid, for National Security Strategy 2022's basiskoncepter vil med sikkerhed også få betydning for Danmark og dansk sikkerhedspolitik i tiden, der venter forude...

Den 20. oktober 2022 kl. 0554/nom

 

For bl.a. medierne

Ønsker man at vide mere om generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwes analyse og vurdering af USA’s nye National Security Strategy 2022, stiller han gerne op til en snak eller interview derom. Af praktiske årsager bedes spørgsmål og/eller emneretning fremsat skriftligt og sendt til Atlantsammenslutningen via e-mail atlant@atlant.dk, hvorefter Atlantsammenslutningen hurtigst muligt vender tilbage.