Atlantsammenslutningens bestyrelse

Atlantsammenslutningen tegnes ved generalsekretæren og bestyrelsen, der medio 2019 har konstitueret sig således:

Bestyrelsesformand
John Dyrby Paulsen
direktør
Dansk e-mobilitet

Næstformand
Jeanette Serritzlev
specialkonsulent
Forsvarsakademiet

Øvrige bestyrelsesmedlemmer
Anders Wivel
professor, ph.d.
Københavns Universitet

Anni Haraszuk
statsautoriseret revisor
Global Resources Professionals

Eskil Mortensen
formand
YATA Danmark

Jens-Christian Overgaard Skov
specialkonsulent
Udenrigsministeriet

Niels Flemming Hansen
folketingsmedlem (Det konservative Folkeparti)
Folketinget

Peter Juel-Jensen
folketingsmedlem (Venstre)
Folketinget

Rolf Holmboe
ambassadør
Udenrigsministeriet

Ulrik Knudsen
lektor
Helsingør Gymnasium

Den 3. november 2022 kl. 1042/nom