5. februar 2019

State of the Union 2019

USA’s præsident Donald Trump skulle den 29. januar 2019 have givet Kongressen sit syn på nationens tilstand. På gr. af nedlukningen af det amerikanske statsapparat valgte præsident Donald Trump - ikke mindst af sikkerhedsmæssige årsager - at udsætte State of the Union-talen. Kl. 0300 (dansk tid) den 6. februar 2019 var det dog blevet tid for præsident Donald Trump til at tale til Kongressen, det amerikanske folk og den ganske verden... Talen var imødeset i spænding...og af nogle med frygt...

af Niels-Ole Mannerup

Op til talen kl. 2100 (amerikansk tid) blev der spekuleret indgående i, hvad præsident Donald Trump ville adressere...og burde adressere...i sin tale til Senatet og Repræsentanternes Hus, som tilsammen udgør Kongressen, om nationens tilstand. I Danmark kom nyhedsmedier som Danmarks Radio, TV2, kongressen.com og mange andre med deres bud; og internationale medier som CNN og BBC forsøgte at skabe en stemning, som man kunne opleve for blot få dage siden, da Super Bowl LIII blev afviklet. Emner som grænsemur og retten til abort har været nævnt i medierne som emner, præsident Donald Trump angiveligt vil inddrage i sin State of the Union-tale, men fik medierne ret? Samtidig blev der spekuleret meget i, hvorledes forholdet mellem præsident Donald Trump og formanden (i.e. Speaker) for Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, vil være under afgivelsen af talen. Sidstnævnte mulige forhold blev anset for interessant på gr. af det til tider dårlige klima mellem disse to personligheder. Var klimaet fortsat under frysepunktet, eller var der tegn på, at varmere tider var på vej? Endelig var der stillet spørgsmålstegn ved, om præsident Donald Trump vil anvende State of the Union-talen som led i sin kommende valgkamp for at opnå genvalg som USA’s præsident i forbindelse med præsidentvalget 2020.

Præsidenten skal orientere Kongressen om nationens tilstand

Dette følger af den amerikanske forfatnings artikel II, sektion 3, som siger:

“He shall from time to time give to Congress information of the State of the Union and recommend to their Consideration such measures as he shall judge necessary and expedient.”

Forfatningen stiller sig således ikke tilfreds med blot en orientering, men afkræver samtidig præsidenten anbefaling til handlinger, som præsident finder nødvendige og påtrængende.

Kl. 2100 (amerikansk tid) ankom præsident Donald Trump til Capitol Hill - klar til at orientere Kongressen - og dermed hele det amerikanske folk og verden med - om sit syn på USA’s tilstand nu og i tiden, der venter...

Præsident Donald Trumps humør var højt; smilet var bredt, og klapsalverne lød... Jo; det virkede som en festdag i det amerikanske samfund...som det sig hør og bør...

Præsidentens tale til Kongressen

Tænketanken Atlantsammenslutningen kunne have båndet præsident Donald Trumps tale; og talen kunne være skrevet nøjagtigt af. Sådan har vi ikke valgt at gøre det, fordi det for os har været vigtigere at få et øjeblikkeligt og aktuelt budskab igennem. Samtidig har vi ikke hér-og-nu valgt at gå ind i en større fortolkning af præsident Donald Trumps tale. Det må komme på et andet tidspunkt...medmindre vi overhales indenom af andre, herunder de store mediehuse...

--- ooo ---

Efter at have taget imod klapsalverne og hilst på USA’s vicepræsident og formanden for Repræsentanternes Hus indledte præsident Donald Trump sin tale med at gøre gældende, at det er hans ønske at samarbejde med alle. Det baserer sig på det amerikanske folks håb, som ønsker samarbejde som nation. Derfor er aftenens tale en tale for det amerikanske folk til det amerikanske folk uden tanke på republikanske eller demokratiske ønsker...og det må man så forholde sig til, som man nu engang kan...

USA er den førende nation i verden - en nation, som har påtaget sig ansvar - bl.a. for at redde civilisationen fra tyranniet, som det havde udviklet sig i tiden omkring II Verdenskrig. Derfor er det ifølge præsident Donald Trump værd at fremhæve, at det i år er 75 år siden, at befrielsen af Europa fra Adolf Hitlers Tyskland begyndte, ligesom det er 50 året for USA’s erobring af månen. I det lys var det præsident Donald Trumps opfattelse, at der kan bygges bro til alle, hvis ønsket er til stede. Storhed...storhed for USA, men også storhed for dem, der tror på fremtiden...er til stede. Alternativet vil være ødelæggelse...en ødelæggelse uden grund...

Ifølge præsident Donald Trump har der været økonomisk fremgang i USA i et omfang, der ikke tidligere er set...og dette er blot begyndelsen... Lønningerne stiger; og over 5 mio. amerikanere på forsørgelse er blevet løftet op til et niveau, hvor man kan forsørge sig selv, uden at præsident Donald Trump som så kom ind på, hvordan livet for de lavest placerede i samfundet er.

Jo... Der blev talt om fremgang; og det kunne høres på de republikanske medlemmer af Kongressen, mens de demokratiske medlemmer af Kongressen virkede mere forbeholdne.

Faktum er dog, at mange af de tal, som præsident Donald Trump nævnte, ikke kan tilbagevises som Fake News, for det er et faktum, at arbejdsløshedstallene længe ikke har været set så lave, som tilfældet er i dag.

Tallene arbejder for USA, og således er USA - ifølge præsident Donald Trump - det land i verden, som i dag producerer mest olie og gas; men omvendt er USA jo ét af verdens største lande... Det er jo også et faktum...

”The state of our union is strooong…”

Således lød det fra talerstolen; og det blev efterfulgt taktfast af ”USA-USA-USA” fra en del af Kongressens medlemmer, hvilket fik præsident Donald Trump til at trække på smilebåndet til ordene:

”It sounds so good to me”.

USA’s fremgang ligger lige for, hvis blot USA står sammen...uden at skulle misbruge tid på politisk bestemte undersøgelser uden reel værdi...og hér kan man kun komme i tanke om én undersøgelse, der om noget har stået i præsident Donald Trumps navn: Mueller-rapporten. Derfor appellerede præsident Donald Trump til, at republikanere og demokrater samarbejde i stedet for at modarbejder hinanden i Kongressen. Kun derved kan USA stå sammen om at bekæmpe de fælles fjender, der bør bekæmpes, fordi de vil USA ondt.

For så vidt angår statsbudgettet... Der er ti dage tilbage... Hvis ikke der opnås enighed mellem republikanere og demokrater, så er risikoen, at statsapparatet atter lukker ned. Derfor er det bydende nødvendigt, at der opnås en aftale...bl.a. af hensyn til statens sikkerhed... Statens sikkerhed er ifølge præsident Donald Trump truet af karavaner, som rykker frem gennem Mexico...Mexico, som støtter op omkring karavanerne i retning mod den amerikanske stats sikkerhed. Derfor har præsident Donald Trump besluttet at forstærke bevogtningen af den amerikanske-mexicanske grænse, men det er ikke tilstrækkeligt; der skal mere til. Bemærkningen om grænsesikkerheden var ventet...og det var vel ikke uventet, at et dybt suk...og et stille buh...i Kongressen blev hørt... Præsident Donald Trump gik ikke med på idéen om konfrontation med kongressens medlemmer, som ikke ønsker en forstærket grænse; og hér fremstod præsident Donald Trump som værende i fuldstændig kontrol med sig selv...og det på en talerstol, hvor han ikke kan tillade sig at fravige den tale, der var forberedt...fordi det er sådan... Det huer ikke præsident Donald Trump ikke at være i kontrol, hvor han kan gøre, hvad han ønsker...som det impulsive menneske, han nu engang er; men igen står han på en talerstol over for det amerikanske folk, hvor mange vil have vanskeligt ved med rette at kunne sige, at der er tale om et løsgående missil. Sådan var præsident Donald Trump ikke ”i dag”; og man er igen-og-igen nødsaget til at tage ham seriøs... Stilen behøver man ikke være enig i; og man kan vælge at gå efter mennesket Donald Trump...fordi man ikke kan lide ham...og fordi man ikke er enig med ham...; og det er muligt, at han ikke er politiker af uddannelse, hvilket han aldrig har påstået; men der er en aura omkring præsident Donald Trump - en aura, der ikke er ligegyldig...og som ikke er grinagtig...langt fra...

En spindoktor vil helt sikkert anbefale, at man henviser til eksempler og personer fra den virkelige verden. Det gør politik menneskelig. Eksempler og personer...veteraner, politifolk, fanger, almindelige mennesker...blev fremhævet... Om det virkede hér - eller det bare var måden at udtrykke sig på, når man er amerikaner...? Godt spørgsmål...men på et vist tidspunkt var der næsten ikke et øje tørt...

Grænsemuren... Ifølge præsident Donald Trump bliver den bygget... Det kræver USA’s sikkerhed... Samtidig dermed vil der blive iværksat programmer for narkotikabekæmpelse, ydelse af humanitær assistance m.v. Hvordan og hvorledes grænsemuren så skal blive en realitet? Det kom præsident Donald Trump ikke ind på, men præsident Donald Trump opfordrede og anmodede Kongressen om at finde en praktisk løsning, således at grænsebeskyttelsen bliver en realitet. Bemærkelsesværdigt er det, at der ikke blev talt direkte om State of Emergency, hvis ikke der hér-og-nu blev opnået enighed om en grænsemur; men omvendt afviste præsident Donald Trump dog ej heller, at det kunne ende med at blive en mulighed.

Kina... Der er nu gjort endelig op med Kinas position over for USA, hvor Kina har ”stjålet” muligheden for amerikanske job...eller sådan er det, at præsident Donald Trump ser på virkeligheden...den amerikanske virkelighed... Kinas position er nu begrænset, og USA kan ikke længere udnyttes...på gr. handelskrigen (som samlebetegnelse). At bebrejde Kina for situationen er dog ikke den rigtige måde at gøre tingene på, for ifølge præsident Donald Trump er det svage amerikanske ledere, som har givet Kina muligheden for at indtage den position, som Kina har i dag. Mens man måske kunne have forestillet sig, at præsident Donald Trump ville tordne imod den kinesiske ledelse, så blev der givet udtryk for dyb respekt for den kinesiske ledelse, men hvilken han vil samarbejde for at opnå de bedst tænkelige resultater...så længe USA kan forblive i den position, præsident Donald Trump ønsker...

Bløde værdier findes også i præsident Donald Trumps univers. Derfor kunne han bekendtgøre, at han har givet HIV/AIDS ti år at leve i...i værste fald...for om ti år vil HIV/AIDS være udryddet i USA...og derefter er det målsætningen at bekæmpe HIV/AIDS overalt i verden med målsætningen, at denne forbandede sygdom til sin tid vil være endelig udryddet. Også børnecancerbekæmpelse står højt på prioriteringslisten, hvilket vil ske i samarbejde med præsidentfruen, hvilket påkaldte taktfaste bifald...og uden at der skal gå sladderblad i vores hjemmeside, så fremstod Melania Trump med værdighed, et glimt i øjet...og ikke mindst et smil, der føltes ægte... Forberedt show eller ej... Det virkede...i alle tilfælde på forfatteren...

Abortdiskussionen kunne præsident Donald Trump ikke undgå at komme ind på. Hér fremhævede han eksempler på, hvor grel en delstatslovgivning kan være på området - grel ud fra det perspektiv, at man enkelte steder har tilladelse til at gennemføre abort frem til kort før fødselstidspunktet. Derfor appellerede præsident Donald Trump til, at man sætter livet i højsædet...også, når det gælder det ufødte barn...

Igennem år er USA blevet behandlet på unfair vis. Det er i alle tilfælde præsident Donald Trumps opfattelse med en slet henvisning til sine allierede i NATO. USA har betalt prisen, men netop nu er det med præsident Donald Trump i spidsen lykkedes at få NATO-allierede til at betale, hvad man har forpligtet sig til (hvilket dog de facto er en sandhed med modifikationer).

I fortsættelse deraf understregede præsident Donald Trump, at USA har trukket sig ud af INF-traktaten, fordi Rusland ikke har overholdt sine aftaleforpligtelser. Måske en ny aftale - med Rusland og Kina - kan blive forhandlet på plads, men hvis ikke, vil USA ikke være bange, for USA er i stand til at forsvare sig.

Præsident Donald Trump fremhævede samtidig sin egen succes i forholdet til opnåelsen af et samarbejdsklima med Nordkorea. Ifølge præsident Donald Trump ville alternativet have været genoptagelse af krigen mod Nordkorea; og troen på samarbejde med den nordkoreanske leder er intakt. Derfor skal de to statsoverhoveder mødes den 25. februar 2019, idet mødet finder sted i Vietnam.

Det blev kraftigt understreget, at USA aldrig kan blive en socialistisk stat, og derfor kan den socialistiske tankegang bekæmpes. Derfor er USA også engageret i, at lande som Venezuela kan udvikle sig i positiv retning ved ikke længere at anerkende Nicolás Madura som Venezuelas præsident.

USA støtter samtidig op omkring sine allierede, hvilket bl.a. er årsagen til, at Jerusalem er anerkendt som Israels hovedstad.

At udkæmpe krige uden slutdato er ikke længere USA’s politik. Sammen med USA’s allierede skal der ses fremad. Derfor bydes de amerikanske soldater udsendt til Syrien velkommen hjem; og derfor arbejdes der i dag for en fredsaftale i Afghanistan. Disse konflikter (og/eller krige) skal følges op af et politisk fundament - også, når aftalepartneren er Taleban, for nu er det, ifølge præsident Donald Trump, tiden til at opnå fred og se en ny virkelighed i øjnene - også, selv om der måtte være dem, der derved får en dårlig smag i munden. Det er USA’s ønske, og det er fjendens ønske...for krigen (som begreb) har varet i al for lang tid...

Iran er dog ikke et land, man hér-og-nu ser frem til at skulle slutte fred med. Iran er et ondskabens land...over for USA...og over for det jødiske folk...men præsident Donald Trump kom ikke med noget nærmere budskab om, hvorledes Iran-konflikten skal løses...

Mange bifald blev givet... Præsident Dwight D. Eisenhower kunne som Europas befrier ikke tage imod sit bifald, men det kunne astronaut Buzz Aldrin; og det kunne bl.a. de veteraner fra II Verdenskrig, som var mødt op. Det var rørende øjeblikke...ikke mindst på gr. af historierne, som fulgte med ansigterne på de ældre mænd, som fortsat stod rank og strunk. De ældre mænd fra II Verdenskrig er i dag få i antal, og derfor er de nemme at udpege. Nutidens soldater - tjenstgørende som veteraner - er mange i antal - også, selv om mange er faldet i kamp for fred og sikkerhed - men alle blev på denne dag nævnt ved den ukendtes navn...som et fundament for USA’s beståen... Amerikansk symbolisme...? Nej; for selv om soldaten har magten til at slå ihjel, så er det soldaten, som er med til at sikre freden og friheden for dem, der ikke kan...

Præsident Donald Trump afsluttede sin tale til Kongressen med endnu engang at appellere til samarbejde...for at bevare det store og stolte USA, som amerikanerne bekender sig til...og dermed forlod præsident Donald Trump Kongressen...med mange ubesvarede spørgsmål...og mange opgaver foran sig...

Forfatterens afsluttende kommentarer

Man kan mene, hvad man mene vil om præsident Donald Trump; men når han som taler engagerer sig...menneskeligt og uden teleprompter...så er han fængende... Han kan tale...og han kan charmere...og han kan tryllebinde...og var man til 90-års-fødselsdag i familien, er der nok ingen tvivl om, at han vil ramme spot-on med et glimt i øjet og et smil på læben...og en jernnæve hamrende ned i spisebordet...for Trump-ikonet nyder at være på en scene...og han tog i dén grad kegler, da han fortalte om, hvorledes kvinderne i dag oplever konstant fremgang...herunder det faktum, at der aldrig tidligere har siddet så mange kvinder i Kongressen...sikkert med en stikpille til Nancy Pelosi...som på mig fremstod charmerende på en stille måde...støttende sin præsident...støttende USA's præsident... Bemærkningen om kvindernes fremgang måtte selv Nancy Pelosi bakke op omkring... Nu er der bare lige det ved, at det ikke er en hyggeonkel på besøg fra USA, som er på besøg til 90-års-fødselsdagen, men derimod en benhård statsmand, hvis lige man ikke tidligere har set, for præsident Donald Trump er helt sin egen. En svag mand? Ikke ifølge min opfattelse...og det er netop på dage som disse, at præsident Donald Trump formår at træde i karakter - ganske, som han gjorde det, da han første gang i sin karriere stillede sig op på talerstolen ved FN’s generalforsamling. Præsident Donald Trump er en stærk mand...og eftersom han ikke kender til de politiske konventioner, er han en udfordring, når man skal være i stue med ham...og ingen skal være i tvivl om, at han ikke ved, hvad han gerne vil opnå... En gammel mand? I dag er 72 år ingenting... I fremtiden skal danskerne måske arbejde, til de er 75 år gammel... Kan man stille spørgsmålstegn ved præsident Donald Trumps helbred? Der er sikkert dem, der gerne vil, men jeg tror på, at de får kam til deres hår...og endnu er der ingen ”sidste salgsdato” med initialerne DJT... Når alt dette tages i betragtning, kan jeg ikke afvise, at State of the Union-talen i 2021 gives af præsident Donald Trump...

Alt-i-alt kan man nok ikke nå frem til nogen anden konklusion end, at der overordnet set var tale om en god og fornuftig State of the Union-tale, som på mange punkter var bredt funderet, og som sagtens kunne have været holdt af en demokratisk præsident. Naturligvis var der mærkesager; og når man efterhånden har lært præsident Donald Trump at kende, så kan det nok ikke komme som nogen overraskelse, at emner af personlig interesse for præsident Donald Trump - som fx Mueller-rapporten - skulle nævnes, men disse personlige forhold overskyggede ifølge min opfattelse ikke det generelle budskab til Kongressen og det amerikanske folk henset til præsident Donald Trumps vurdering af nationens tilstand...og hvis nogen måtte mene, at der med denne State of the Union-tale var tale om et decideret valgoplæg, så mener jeg, at der er tale om en overfortolkning.

Nu skal det så blive spændende at opleve, hvorledes man i de kommende timer - og dage - vil analysere det sagte - og måske det usagte - og sådan sker der altid noget nyt på den verdenspolitiske scene...

Niels-Ole Mannerup