2. oktober 2023

NATO PA i København

En ikke særlig kendt, men interessant organisation er NATO’s Parlamentariske Forsamling (NATO Parliamentary Assembly – NATO PA), der ikke er en del af NATO, men som rummer repræsentanter for alle 31 NATO-stater. Her mødes parlamentarikere fra alle staterne og diskuterer sikkerhedspolitik. Derved inddrages andre end regeringerne i de enkelte stater i sikkerhedspolitiske diskussioner.

I dagene fra den 6. til 9. oktober mødes alle 274 medlemmer af NATO PA, og ca. 100 medlemmer fra omkring 25 partner stater og parlamenter, i København og diskuterer NATO og tidens sikkerhedspolitik.
For offentligheden er særligt de rapporter, som NATO PA offentliggør interessante. De viser den sikkerhedspolitiske diskussion internt i NATO.

Man kan læse mere i dette Atlant Info

Hele dagsordenen og de bagved liggende https://www.nato-pa.int/node/471445