8. april 2019

Fejringen af NATO's 70-års-jubilæum den 4. april 2019

Vejret viste sig fra sin smukkeste side, da forårssolen for alvor kastede sin glans over Københavns centrum. Det skete den 4. april 2019, da Tænketanken Atlantsammenslutningen og Danmarks Veteraner sammen med gæster fra nær og fjern fejrede NATO’s 70-års-jubilæum ved flot parade i Kastellet.

af Niels-Ole Mannerup, sekretariatet

Tilbage i august 2018 - da Tænketanken Atlantsammenslutningen endnu havde til huse på Svanemøllens Kaserne - blev de første spadestik til fejringen af NATO’s 70-års-jubilæum taget. Ingen havde dog på dét tidspunkt forestillet sig, at fejringen fik det format, der kunne præsenteres den 4. april 2019. Det kunne man heller ikke have forestillet sig i februar 2019, da tilfældigheder gjorde, at Tænketanken Atlantsammenslutningen og Danmarks Veteraner så muligheder for et samarbejde om fejringen. Kranselægning ved Monumentet for Danmarks internationale Indsats efter 1948 og reception for veteraner skulle siden blive erstattet af en egentlige militær parade samt receptioner med særligt indbudte fra ind- og udland. Dertil kom deltagelse ved Hans Kongelige Højhed Prins Joachim, der som fejringens æresgæst favnede alt til glæde for fødselsdagsbarn, gæster, veteraner og organisatorer med samarbejdspartnere. Den 4. april 2019 vil med sikkerhed blive husket som en minderig dag.

En lang og travl dag begyndte tidligt

Højtideligheden i Kastellet var programsat til kl. 1100, men dagens aktiviteter havde taget sin begyndelse langt tidligere. Således kunne ”Ræson” - der bl.a. er et internetbaseret uafhængigt magasin om dansk og international politik - fra morgenstunden bringe generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwes tanker om NATO i et historisk og nutidigt perspektiv.

Kl. 0810 var det tid til at tone frem på skærmen på TV2’s ”Go’ Morgen Danmark”, hvor en tidligere generalsekretær - dog for NATO - tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen gjorde generalsekretær Lars Bangert Struwe selskab. Fredag morgen på ”Go’ Morgen Danmark” bærer som oftest præg af en vis løssluppenhed - weekenden taget i betragtning - men da Louise Wolff bød morgenens gæster velkommen, oplevedes en mere seriøs stemning på skærmen end ofte set. Det blev til 20 minutter i selskab med to eksperter indenfor sikkerhedspolitik, der matchede hinanden, og som forstod at supplere hinanden.

Anders Fogh Rasmussen, der i dag er 66 år gammel, var NATO’s 12. generalsekretær (2009-2014), er i dag omdrejningspunktet for Rasmussen Global, som blev stiftet i 2014.

Kl. 1000 blev det TV2 NEWS’ tur til at nyde godt af generalsekretær Lars Bangert Struwe med direkte interview fra Kastellet. Det blev til mange interessante spørgsmål - og ikke mindst svar - og netop i sådant et øjeblik kunne man have ønsket sig, at der havde været tid til en temaudsendelse om netop NATO og Danmarks rolle på den sikkerhedspolitiske verdensscene. Sikkerhedspolitik kan virke så enkel, men virkeligheden er, at det er alt andet end...

Festlighederne begynder

Kl. 1030 begyndte de første officielle gæster at give fremmøde i Kastellet. Repræsentanter fra det officielle Danmark (herunder forsvarets øverste ledelse); repræsentanter fra dansk erhvervsliv; repræsentanter fra ambassademiljøet i København; og veteraner blev modtaget af generalsekretær Lars Bangert Struwe, Tænketanken Atlantsammenslutningen; oberst Niels Hartig Andersen, formand for Danmarks Veteraner; og major Allan Bo Petersen, Kastellets kommandant.


Søværnets Tamburkorps. Foto: Monica Bell Sass.

Akkompagneret af Søværnets Tamburkorps ledsagede medarbejdere fra Tænketanken Atlantsammenslutningen gæsterne til deres pladser. For tænketankens medie- og kommunikationsmedarbejder, journalist Kirstine Ottesen, var dagen dog ekstra travl, idet hun foruden at være medieansvarlig med det, der følger deraf, også stod for gennemførelsen af interviews. Det blev til en videopodcast med deltagelse af tidligere generalsekretær Anders Fogh Rasmussen, forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen samt medlemmerne af Folketinget Trine Bramsen (Socialdemokratiet) og Peter Juel-Jensen (Venstre).

Søværnets Tamburkorps blev afløst af Den kgl. Livgardes musikkorps og Den kgl. Livgardes æreskommando, som iført kampuniform tog opstilling på paradepladsen under fuld musikledsagelse - og man var herefter klar til at modtage dagens hædersgæst, Hans Kongelige Højhed Prins Joachim.


Oberst Niels Hartvig Andersen, Danmarks Veteraner; Hans Kongelige Højhed Prins Joachim; adjudant for prinsen, major Johnnie Korsholm; og generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe, Tænketanken Atlantsammenslutningen. Foto: Hasse Ferrold.

Ledsaget af generalsekretær Lars Bangert Struwe og oberst Niels Hartvig Andersen inspicerede Hans Kongelige Højhed Prins Joachim paraden, hvilket skete til tonerne af ”Prins Joachims March”.

Derefter fulgte et af paradens følelsesmæssige højdepunkter - kranselægning ved Hans Kongelige Højhed Prins Joachim! Ene mand ved monumentet, der bærer navnene på alle de, der er faldet for Danmark siden 1948 - ene mand ved monumentet, der bærer navnene på de operationsområder, dansk personel har virket i siden 1948. Begge grupper af navne fylder godt, og man gribes af den største ærefrygt, for mens det ene øje ser på Danmarks internationale indsats med stolthed, græder det andet øje over tabet af menneskeliv, der ønskede at gøre en indsats og måske endda en forskel. Da Hans Kongelige Højhed Prins Joachim havde rettet kransens bånd, gjorde prinsen honnør til tonerne af Emil Hornemans smukke ”Kongernes Konge” (klik her) - oprindeligt kendt som ”Bøn for Danmark” som en konsekvens af Danmarks deltagelse i Treårskrigen, hvor (endnu en) 9. april (1848) fik særlig betydning. Ene mand stod prinsen med sit brillantbesatte storkommandørkors om halsen - og brillanterne funklede...om kap med enkelte veteraners glinsende øjne...for ud over at være en smuk og sentimental salme, er der de veteraner, som erindrer salmen for at ledsage kisterne med faldne danske soldater ved ankomsten til Danmark...og ja; den 4. april 2019 var endnu en dag at mindes dem, der aldrig kom hjem...

Tale ved formanden for Danmarks Veteraner

Iført sin sorte husarbaret med hærmærket og veteranmærket påsat bød formanden for Danmarks Veteraner, oberst Niels Hartvig Andersen, officielt velkommen til fejringen af NATO’s 70-års-jubilæum. Den sorte husarbaret var lidt af et særsyn, idet oberst Niels Hartvig Andersen nu om stunder oftest ses bærende sin blå FN-baret, men da den 4. april 2019 stod i NATO’s tegn, blev den hovedbeklædning, som obersten havde båret under NATO-indsats i bl.a. Afghanistan, båret.


Oberst Niels Hartvig Andersen, Danmarks Veteraner, holdt åbningstalen ved fejringen af NATO's 70-års-jubilæum. Foto: Monica Bell Sass.

Formanden udtrykte i sin tale sin taknemmelighed over det store fremmøde, som viste, at NATO-dagen ikke er en dag som alle andre, men derimod en højtidsdag på linie med bl.a. Peacekeepers Day (den 29. maj), Flagdagen for Danmarks Udsendte (den 5. september), FN-dagen (den 24. oktober) m.fl.

En særlig tak gik til Hans Kongelige Højhed Prins Joachim, der i snart 20 år har bakket op omkring Danmarks Veteraners arbejde som foreningens protektor.

Derudover takkede formanden Tænketanken Atlantsammenslutningens generalsekretær for det samarbejde, der havde gjort det muligt at skabe så storslåede rammer omkring fejringen af NATO-dagen, som tilfældet var.

Tale ved Hans Kongelige Højhed Prins Joachim

Efter oberst Niels Hartvig Andersen tog Hans Kongelige Højhed Prins Joachim ordet.


Hans Kongelige Højhed Prins Joachim, der tillige er protektor for Danmarks Veteraner. Foto: Monica Bell Sass.

Med udgangspunkt i situationen omkring den 9. april 1940, hvor kampene i Sønderjylland og aktionerne i og omkring såvel Amalienborg Slot som Kastellet skulle blive synonym på Det tredie Riges besættelse af Danmark indledte prinsen sin meget rørende tale - rørende, fordi det ikke var vanskeligt at forstå, hvorledes kong Christian X - prinsens oldefar - med sin regering blot kunne se handlingslammet til, mens besættelsen blev en realitet.

I efterkrigstiden stod det klart, at Danmark ikke igen kunne tillade sig at acceptere en ny ”9. april”, og derfor var det nødvendigt at vælge side. Valget faldt på NATO, idet Danmark sammen med 11 andre lande gik sammen om at skabe den forsvarsalliance, der trods tidens gunst - og ugunst - lever i bedste velgående.


USA's ambassadør i København, Carla Herd Sands, i selskab af Beredskabsstyrelsens chef, direktør Henning Thiesen, lytter interesseret til talerne ved fejringen af NATO's 70-års-jubilæum. Bagved i midten skimtes chefen for flyverkommandoen, generalmajor Anders Rex. Foto: Monica Bell Sass.

Hans Kongelige Højhed Prins Joachim benyttede lejligheden til at påpege, at fred og frihed ikke er gratis, hvilket mindevæggens navne vidner om.

Tale ved forsvarsministeren

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen, der i disse dage oplever stor travlhed henset til rejseaktivitet - senest med besøg ved Danmarks bidrag til EU’s grænseagentur Frontex - leverede en smuk hilsen, som ikke mindst favnede nutiden og Danmarks aktive indsats for fred, frihed og samarbejde - og hvor gerne man end kunne ønske sig, at forsvarsalliancer ikke var nødvendige, så kræver tiden en anden realitet. Trusselsbilledet blev kort skitseret, men samtidig blev det understreget, at netop NATO-samarbejdet er en kraftig medvirkende årsag til, at Danmark under de givne omstændigheder kan føle sig sikker.


Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen. Foto: Monica Bell Sass.

Kranselægningsceremoni

Paradens andet følelsesmæssige højdepunkt fulgte efter forsvarsminister Claus Hjort Frederiksens tale, hvor den officielle kranselægningsceremoni fandt sted. 13 repræsentanter (klik her) fra NATO-lande, ikke-NATO-lande, myndigheder, organisationer og foreninger samt enkeltpersoner m.fl. blev af paradespeakeren, oberstløjtnant Birger Kjer Hansen kaldt frem til Monumentet for Danmarks internationale Indsats efter 1948 for at lægge en krans. Blandt de, der lagde en krans, var borgmester i Slagelse John Dyrby Paulsen i sin kapacitet af formand for Tænketanken Atlantsammenslutning.


Den officielle kranselægningsceremoni ved Monumentet for Danmarks internationale Indsats efter 1948. På billedet ses (fra venstre mod højre) Carl Bratved; Johan Fredrik Jörgensen, Sveriges ambassadør; Carla Herd Sands, USA's ambassadør; kommandør Michael Biery, USA's forsvarsattaché; generalmajor Jens Garly, hjemmeværnet; oberst Nicolas T. Veicherts, Hærens Officersskole; direktør Henning Thiesen, Beredskabsstyrelsen; forsvarschef general Bjørn Bisserup; forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen; Anders Fogh Rasmussen; John Dyrby Paulsen, formand for Tænketanken Atlantsammenslutningen; og Flemming Vinther, formand for Hærens Konstabel og Korporalsforening. Foto: Hasse Ferrold.

Kranselægningen blev afsluttet med afspilningen af den danske pendant til ”The Last Post” - ”Danmark sidste Honnør” - og hertil er kun at sige, at uanset hvor stærk, kold og kynisk man end kan være; uanset antallet af udsendelser bag sig - eller måske netop derfor - så risler det altid ned af ryggen, når sådanne øjeblikke opleves. Følelser kan ikke skjules; og det blev de heller ikke...

Tale ved Tænketanken Atlantsammenslutningens generalsekretær

Som den anden af dagens værter tog generalsekretær Lars Bangert Struwe ordet med sin festtale til NATO (klik her).


Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe med sin festtale til dagens jubilar. Foto: Monica Bell Sass.

Da Tænketanken Atlantsammenslutningens generalsekretær afsluttede sin tale med at ønske NATO - og dermed NATO’s medlemslande - til lykke med jubilæet, tog Den kgl. Livgardes musikkorps over med tonerne af NATO-hymnen (klik her) komponeret af kaptajn André Reichling.

I tiden efter NATO’s grundlæggelse blev der gjort tanker om en NATO-hymne, men man skulle helt frem til 1989 - NATO’s 30-års-jubilæum - før en NATO-hymne vandt gehør. NATO-hymne, der ikke har nogen tekst, er komponeret til et 20-mands-stort-orkester; og hymnen blev formelt godkendt af North Atlantic Council den 3. januar 2018.

Paradens afslutning

Tiden nærmerede sig middag; og den officielle fejring af NATO var ved at være nået sin afslutning. Den ceremonielle paradekommandør, chefsergent Torkil Skøt, kommanderede alle ret; og Den kgl. Livgarde gjorde klar til at begive sig væk fra paradepladsen. Musikkorps og æreskommando defilerede forbi Hans Kongelige Højhed Prins Joachim og øvrige gæster, hvorefter den officielle fejring af NATO’s 70-års-jubilæum var afsluttet.


Den kgl. Livgardes detachement under kommando af detachementskommandør, kaptajn Jesper Lund.

Følelser og eftertænksomhed

Hvor følelser og eftertænksomhed havde præget ceremonien, mærkedes nu blandt de fremmødte en vis løssluppenhed. Kransene blev af mange taget i øjesyn, ligesom selfies snart skulle finde vej til diverse platforme - og derudover var det blevet tid til snak...snak mellem de officielle gæster og snak mellem veteraner og pårørende, der talstærkt var mødt op.

Hvor snakken mellem de officielle gæster sikkert tog udgangspunkt i politik og samarbejde, kunne man høre veteranerne tale om ”dengang” - uanset, om det var tiden, hvor man i det glade 50’ere og 60’ere var genindkaldt til øvelsesvirksomhed for at vise Warszawapagten, at forsvaret af Vesteuropa og Nordamerika skulle tages seriøst, eller om det var tiden i Sydøsteuropa (kendt som Balkan) eller i Afghanistan med reel operationsindsættelse. Veteranernes udveksling af oplevelser er fascinerende og samtidig så uforståelige, for kun de, der har været med, forstår helt, hvad det vil sige, at man er veteran.


Da det officielle program på paradepladsen havde nået sin afslutning, var der tid og plads til mere uformelle samtaler. Her ses NATO's tidligere generalsekretær Anders Fogh Rasmussen og USA's ambassadør Carla Herd Sands. Foto: Hasse Ferrold.

Reception og refleksion

Da Tænketanken Atlantsammenslutningen i august 2018 gjorde sig sine første tanker om fejringen af NATO’s 70-års-jubilæum, pegede tankerne i retning af en reception. Virkeligheden blev til en ganske anden; og nogle gange er virkeligheden bare bedre end fantasien. Det var derfor en meget tilfreds generalsekretær, der kunne se tilbage på en 4. april 2019, som altid vil være mejslet ind i erindringen.


Hans Kongelige Højhed Prins Joachim og generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe. Foto: Kirstine Ottesen.

Dagen derpå udtalte generalsekretær Lars Bangert Struwe:

»Jeg vil gerne takke Atlantsammenslutningens sekretariat for gennem de seneste måneder at knokle for at stable fejringen af NATO på benene, idet jeg er stolt af samarbejdet. Sammen med Danmarks Veteraner gennemførte sekretariatets medarbejdere, som primært består af praktikanter, der frivilligt yder en kæmpe indsats for det transatlantiske samarbejde, et arrangement, som markerede fejringen på fornemste vis. Sekunderet af forsvaret i form af bl.a. Den kgl. Livgarde, Søværnets Tamburkorps, Kastellets kommandantskab og mange andre lykkedes det. Det skal alle have tak for.

Der skal samtidig lyde en stor tak til Atlantsammenslutningens bestyrelse med bl.a. John Dyrby Paulsen [formand, red.], Jeanette Serritzlev [næstformand], Peter Juel-Jensen, Anders Wivel, Henrik Carøe Gjellebøl, Esben Salling Larsen, Rolf Holmboe m.fl. for at støtte op.

Endelig og ikke mindst en stor tak til chefen for Hærens Officersskole, oberst Nicolas T. Veicherts for en kæmpe indsats.

Til slut skal der lyde en særlig tak til oberst Niels Hartvig Andersen, formand for Danmarks Veteraner, og hans veteraner, som utrætteligt arbejder for veteraners sag. Jeg føler mig overbevist om, at det ikke er sidste gang, vi kommer til at samarbejde om et projekt som dette.«

Næste gang, det er tid til at fejre danske veteraner for deres internationale indsats, er den 29. maj 2019. Det sker i forbindelse med Peacekeepers Day, hvor Danmarks Veteraner vil fejre og mindes arbejdet under FN-flaget. Fejringen vil ske ved gennemførelsen af to parader - en i Kastellet og en i Holstebro (klik her).