1. februar 2022

Personalenyt

Tiltrædelser pr. 1. februar 2022

af sekretariatschef Niels-Ole Mannerup

D.d. kunne generalsekretær, ph. Lars Bangert Struwe byde fire nye medarbejdere velkommen til Atlantsammenslutningens praktikanthold 22-1, som over det kommende halve år vil bestå af:

  • Ba.soc. Sahil Adnan.
  • Ba.scient.pol. Sarah El-Abd.
  • Stud.mag. Christian Quaade Kornerup.
  • Stud.mag. Rasmus Lindholt Andersson.

Fra praktikanthold 21-2 forsætter ba.mag. Kim Niklas Jensen, idet han tilknyttes Atlantsammenslutningen som specialestuderende.

Atlantsammenslutningens sekretariat ser herefter således ud:

Niels-Ole Mannerup
cand.jur.
sekretariatschef

 

Frederik Vennemus Jønsson
cand.mag.
fuldmægtig

 

Kim Niklas Jensen
ba.mag.
seniorpraktikant, specialestuderende

 

Sahil Adnan
ba.soc.
praktikant

Sarah El-Abd
ba.scient.pol.
praktikant

Christian Quaade Kornerup
stud.mag.
praktikant

Rasmus Lindholt Andersson
stud.mag.
praktikant

Den 1. februar 2022 kl. 0700/nom