10. maj 2019

Seminar om missilforsvar set ud fra den danske vinkel

INF-traktaten (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty) ophører efter al sandsynlighed. USA har ændret sit ”Ballistic Missile Defense Review” til ”Missile Defense Review”. ”New START” (Strategic Arms Reduction Treaty) udløber I 2021; og det er ikke længere kun USA, Rusland og Kina, der skal holdes øje med. Iran, Indien og Nordkorea er også på banen. Der er derfor rigeligt at bekymre sig om, og derfor er det relevant at spørge: Hvad gør Danmark på missilområdet, og hvad gør de danske virksomheder? Det vil Tænketanken Atlantsammenslutningen se nærmere på med et seminar om missilforsvar set ud fra den danske vinkel. , idet vi til dette seminar vil invitere eksperter inden for dette felt.

af Niels-Ole Mannerup, sekretariatet

USA’s præsident Donald Trump har om nogen formået at sætte atomvåbenkontrol på den internationale sikkerhedspolitiske dagsorden. INF-traktaten (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty) ophører efter al sandsynlighed. USA har ændret sit ”Ballistic Missile Defence Review” til ”Missile Defence Review”. ”New START” (Strategic Arms Reduction Treaty) udløber I 2021; og det er ikke længere kun USA, Rusland og Kina, der skal holdes øje med. Indien, Iran og Nordkorea er også på banen. Der er derfor rigeligt at bekymre sig om, og derfor er det relevant at spørge: Hvad gør Danmark på missilområdet, og hvad gør de danske virksomheder? Det vil Tænketanken Atlantsammenslutningen undersøge, og det er blevet til seminaret: ”Missilforsvar - den danske vinkel”.

Seminarets indhold

På seminaret vil generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe, Tænketanken Atlantsammenslutningen, tale om præsident Donald Trump, missiler og våbenkontrol, mens major Karsten Marrup, der til daglig forsker inden for bl.a. militær magtanvendelse, asymmetrisk krigsførelse, psykologiske operationer, samtænkning m.m., vil tale om dansk missilforsvarssystemer. Derudover til CEO Peder R. Pedersen, Weibel Scientific, og Director Simon Højbjerg Petersen, Terma, som repræsentanter for dansk erhvervsliv fortælle om deres syn på perspektiverne for dansk industri.

Seminaret afholdes den 4. juni 2019 i tidsrummet kl. 0900-1200, og det afvikles på Frederiksberg Slot. Tilmelding skal ske via e-mail event2@atlant.dk, og tilmeldingsfristen er den 3. juni 2019 kl. 0900.

Spørgsmål til gennemførelsen af seminaret kan rettes til projektleder Søren Brygger Therkelsen på sobth@atlant.dk.