24. november 2020

Megatrendskonference 2020 (opdatering den 24. november 2020)

Det endelige program for den webinarbaserede Megatrendskonference 2020 er nu på plads. Det gælder også det tekniske grundlag, idet vi foruden præsentation via Facebook også kan invitere til at deltage i webinaret via Teams.

af sekretariatschef Niels-Ole Mannerup

Atlantsammenslutningen er glad for, at det er lykkedes os at tage broden af covid-19-krisens betydning for afviklingen af vores konferenceaktiviteter. Der skal dog ikke herske nogen tvivl om, at vi helst havde afviklet Megatrendskonference 2020 med fysisk tilstedeværelse, men det er ikke en mulighed. Til gengæld er der arbejdet på højtryk med at skabe et digitalt fundament, idet vi foruden vores profil på Facebook også kan tilbyde, at man kan deltage i webinaret via Teams. Dette kræver dog tilmelding (klik her).

Der skal lyde en tak til mange involverede, men en særlig tak skal dog lyde til forsvarsminister Trine Bramsen, der trods en travl hverdag har støttet aktivt op om Megatrendskonference 2020, idet hun med sin tale vil åbne konferencen.

Du kan se det reviderede program her.

Endvidere skal der lyde en tak til Atlantsammenslutningens formand, borgmester i Slagelse John Dyrby Paulsen, der vil byde velkommen til at Atlantsammenslutningen i den digitale verden.

Atlantsammenslutningens leder, generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe, og CenSec' leder, direktør Klaus Bolving, ser frem til en spændende dag, hvor der skal ses ind i den uforudsigelige fremtid - den fremtid, der med sikkerhed vil byde på overvejelser og udvikling for derigennem at være bedst muligt forberedt på de udfordringer, som fremtiden uvilkårligt vil byde på.

Den 24. november 2020 kl. 0745/nom