7. september 2021

Trusselskonferencen 2021 - ny dato

På gr. af uforudsete omstændigheder i kølvandet på situationen i Afghanistan må Atlantsammenslutningen beklageligvis udsætte Trusselskonferencen 2021 til den 27. oktober 2021.

Til dig med en særlig interesse for trusler og trusselsbilleder rettet mod Danmark og vores NATO-samarbejdspartnere,

Planlægning er essentiel. Det gælder forud for militære operationer, og det gælder i forhold til gennemførelse af konferencevirksomhed. I Atlantsammenslutningen tager vi planlægning meget seriøs, og vi vender alle mulige forhold, når vi skal fastsætte en dato for bl.a. konferencevirksomhed. Desværre kan det ske, at udefrakommende forhold, der ikke var at forudse, kan ramme meget hårdt; og det er tilfældet for Trusselskonferencen 2021. Det er således med dyb beklagelse, at jeg må meddele, at Trusselskonferencen 2021, der var planlagt til gennemførelse den 7. oktober 2021, har måttet udsættes til

den 27. oktober 2021 kl. 1000-1500

For at gøre ondt værre, er det ikke kun tidspunktet, men også lokationen, der må ændres. I stedet for Frederiksberg Slot henlægges Trusselskonferencen 2021 til

Svanemøllens Kaserne
Ryvangs Allé 1
2100 København Ø.

Tilmelding til Trusselskonferencen 2021 er nødvendig. Derfor må jeg bede dig om at udfylde (eller i værste fald genudfylde) onlinetilmeldingen (klik her).

I tilfælde af bemærkninger i anledning af Trusselskonferencen 2021 skal du være velkommen til at skrive til mig på e-mail nioma@atlant.dk.

De venligste hilsner
Niels-Ole Mannerup
sekretariatschef

Den 7. september 2021 kl. 1434/nom