24. januar 2019

Afvikling af seminar om kritisk infrastruktur og cybersikkerhed

Selvom der i dag er 11 måneder til juleaften, kunne man i Tænketanken Atlantsammenslutningen få den opfattelse, at det i dag allerede var juleaften. Interessen for seminaret om kritisk infrastruktur og cybersikkerhed har været overvældende, og det var derfor en særdeles tilfreds generalsekretær, der sammen med sin projektleder kunne byde velkommen til et seminar, hvis emne er særdeles meget oppe i tiden.

af Niels-Ole Mannerup, militær og juridisk analyse

Kl. 0900 kunne Tænketanken Atlantsammenslutningens generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe byde velkommen til seminaret om kritisk infrastruktur og cybersikkerhed.

Generalsekretæren kunne glæde sig over det store fremmøde, hvilket vidner om, at emnet er et af tidens absolut hotteste. Eksperter, meningsdannere, journalister, studerende og mange flere var mødt op til at få en indsigt i trusler på kritisk infrastruktur set i lyset af cybertiden, som er over os - og hvorledes man kan beskytte sig...eller ikke...

Tænketanken Atlantsammenslutningen kunne byde Thomas Lund-Sørensen fra Center for Cybersikkerhed under Forsvarets Efterretningstjeneste; Claus Birkelyng fra Nationalt Cyber Crime Center under Rigspolitiet; Peter Kjær Hansen fra Dansk Energi; og Lars Arne Christensen fra FinTech velkommen som dagens ekspertpanel.


Frederiksberg Slot rummer mange skønne lokaler. Et af disse lokaler er på øverste etage i slottets hovedbygning, hvor dagens seminar var henlagt. Populært sagt, men dog sandt: Lokalet var fyldt til bristepunktet. Endnu et succesfuldt event var i hus.

For Lars Bangert Struwe var det rart at opleve, at interessen er så stor for dette emne - ikke mindst, fordi det er et af de centrale emner for Tænketanken Atlantsammenslutningen. Kritisk infrastruktur er en meget central del af det danske samfunds beståen - hvis da ikke en af de vigtigste - og derfor er det nødvendigt gang på gang at se nærmere på problemstillinger, udfordringer og løsninger inden for emnet.

Med dagens seminar vil nogle sikkert være kommet en stor indsigt nærmere...