Grønland er af fundamental strategisk betydning for Danmark og USA

Grønland udgør en national sikkerhedspolitisk interesse for USA. Sådan har det altid været, men i 2019 er det blev anskueliggjort på en måde, at ingen længere kan være i tvivl derom. Hvad betyder denne interesse for Grønland; for Danmark; og for rigsfællesskabet? Det giver Atlantsammenslutningen sit bud på, idet vi slår fast: Grønland har fundamental betydning for alle interessenter!

Læs vores Atlant Brief her.