3. februar 2023

Store ønsker til genoprustning af Forsvaret

Danmark lever ikke op til NATO’s styrkemål. Kun på 2 ud af nu styrkemål er vi i hus. Dette vil kræve massive investeringer at nå. Både i form af mandskab, som materiel og uddannelse. Forsvaret har i et dokument beskrevet de kapaciteter man ønsker.

Atlantsammenslutningen pegede i 2019 på en række af de mangler der er i Forsvaret i dag. Dette kan man læse om her

Rygter vil vide, at forsvarets enheder og kommandoer har angivet ønsker for langt flere midler end selv 2%. Det er i virkeligheden årtiets skandale, at Forsvaret har kunnet få lov til at sande til på denne måde.

Følgende kapaciteter anbefaler man i henhold til bl.a. Altinget at indkøbe

Hæren:

 • Udbygning af brigaden med bl.a. en ekstra kampbataljon og støtteenheder.
 • Brigaden skal være på plads i 2024, men når det ikke og mangler mange kapaciteter særligt luftforsvar.

Flyvevåbnet:

 • Flere F-35 kampfly end de 27, som blev besluttet indkøbt i 2016. Rygter vil vide et sted imellem 7 og 10.
 • Eventuel udskiftning af EH101 rednings- og transporthelikopterne med lettere helikoptere med lavere driftsomkostninger.
 • Jordbaseret luftværn – her peges der på rygtebørsen på Patriot i den nyeste konfiguration, der kan pejle 360 grader.

Søværnet:

 • Patruljeskibe til Østersøen
 • Levetidsforlængelse af inspektionsskibene af Thetis-klassen, som patruljerer i Nordatlanten og Arktis. Dette vil medfører en del modstand, da Thetis allerede nu er levetidsforlænget og burde være udskiftet.
 • Flere skibsbaserede helikoptere – sandsynligvis flere MH-60R Seahawk-helikoptere, som Forsvaret i dag har ni af. De skal være i stand til at jage ubåde med dyppesonar og torpedoer
 • Undervandskapaciteter som droner og minerydningskapacitet.
 • Strike-missiler – disse placeres på fregatterne. Det har været et ønske hos bl.a. tidligere forsvarschef Bjørn Boserup.

Hjemmeværnet:

 • Styrkelse af Hjemmeværnet med bedre rammevilkår og udstyr. Hjemmeværnet har både under Covid-19 og andre kriser vist sit værd.
 • Hjemmeværnet er med til at sikre baglandet og er derfor afgørende også i fremtiden.

Arktis:

 • Styrkelse af Sirius-patruljen, der håndhæver dansk suverænitet i Nordøstgrønland. Sirius er organisatorisk placeret under Specialoperationskommandoen.
 • En ny flyvestation i Kangerlussuaq i Grønland.

Rammer i form af bygninger:

 • Renovering af mange af Forsvarets bygninger og faciliteter. Der er sandsynligvis et efterslæb på 10 mia. kr. i bygningsvedligehold.
 • Der er pt. overvejelser om pensionsfonde kan overtage drift og byggeri af anlæg og kaserner i et partnerskab.

Mandskab:

 • Øge værnepligten med både antal personer fra 4.500 til 6.000. Samt forlænge værnepligten.
 • Styrkelse af totalforsvarsstyrken (reserven) med flere mobiliseringsenheder, der kan støtte civile myndigheder i tilfælde af nationale kriser.

Indkøb, der kan placeres i eller vedrører forskellige værn:

 • Ammunition.
 • It-investeringer.