25. marts 2019

NATO 70 år med royal deltagelse

Om færre end to uger fejrer Tænketanken Atlantsammenslutningen sammen med Danmarks Veteraner grundlæggelsen af NATO. Det foregår i Kastellet den 4. april 2019 ved en højtidelighed med gæster fra nær og fjern. Offentligheden har også adgang, selv om paradepladsen vil være afspærret, men fejringen vil dog helt sikkert være et besøg værd.

af Niels-Ole Mannerup, sekretariatet

Vintergækkerne står fortsat stolte, selv om tidens tand har sat sit præg, og den ranke attitude står for skud. I stedet står krokus nu i flor. Som tidens ranke krokus står tidens soldater ranke om forsvaret af dansk suverænitet. Måske veteranerne ikke længere står nær så ranke, som de engang har gjort, men stoltheden kan ingen tage fra dem - en stolthed over, at man har været med; og at man samlet har været med til at gøre en forskel. Således gælder det også for NATO, der i 70 år har stået som garanten for Danmarks fred og frihed - ganske, som det står skrevet på bagsiden af de NATO-medaljer, der i 1994 blev godkendt af NATO til udlevering; og som siden da har været tildelt bl.a. danske veteraner for deres indsats i internationale NATO-operationer.

Royal deltagelse

Måske fred og frihed på vores breddegrader kan tages for givet, men fred og frihed skal påskønnes; og dette er én af årsagerne til, at Tænketanken Atlantsammenslutningen den 4. april 2019 højtideligholder NATO’s 70-års-jubilæum. Det sker ved en officiel fejring i Kastellet med særligt indbudte gæster.

I den forgangne uge kunne hoffet offentliggøre, at prins Joachim deltager i markeringen af 70-året af NATO’s oprettelse. Dette er en meddelelse, som har glædet både Tænketanken Atlantsammenslutningen og Danmarks Veteraner, idet prinsens interesse for forsvaret er velkendt. Dette ses bl.a. ved, at prins Joachim i snart 20 år har været protektor for Danmarks Veteraner (tidligere FN-soldaterforeningen De blå Baretter) og som protektor stået vagt om veteranernes interesser.

Kongehuset og forsvaret hører uløseligt sammen

Tiderne skifter, men Kongehusets tilknytning til forsvaret og omvendt består - og det vil den også gøre i fremtiden.

Kong Christian X var garderofficer og aktiv tjenstgørende frem til det tidspunkt, hvor de kongelige pligter gjorde det umuligt for ham at passe sin officersgerning. Kong Frederik IX var søofficer; og det vides med sikkerhed, at han nød livet på bl.a. Holmen, der engang var søværnets hovedbastion. Hendes Majestæt Dronningen har i perioden 1958-1970 forrettet frivillig tjeneste ved Kvindeligt Flyverkorps. Kronprins Frederik er i dag generalmajor i hæren og flyvevåbnet samt kontreadmiral i søværnet efter en varieret militærkarriere begyndende i Den kgl. Livgarde over Gardehusarregimentet med efterfølgende uddannelse til frømand i Frømandskorpset og pilot i flyvevåbnet.

Til forskel for de ovenfor nævnte kongelige er uniformen en daglig arbejdspåklædning, når det gælder prins Joachim, idet han siden 2015 har været ansat som særlig sagkyndig i forsvaret med henblik på at støtte implementeringen af forsvarets HR-strategi omhandlende anvendelsen forsvarets personel af reserven og de frivillige i hjemmeværnet. Prins Joachim blev i april 2015 udnævnt til oberst - næsten 30 år efter, at prinsen påbegyndte sin militære karriere som rekrut ved Dronningens Livregiment.

Fra efteråret 2019 til sommeren 2020 vil prins Joachim henlægge sin hverdag til École Militaire i Paris, Frankrig, for dér at følge en af Frankrigs højst rangerende militære lederuddannelser.

Forsvaret står prins Joachims hjerte nær; og der er ingen tvivl om, at prinsen nyder at være blandt forsvarets personel. Dette påskønnes - og ikke mindst af veteranerne, hvilket senest er blevet bekræftet, da prinsen deltog ved en parade på Ryes Kaserne i Fredericia i anledning af 50-året for oprettelsen af Danmarks Veteraner. Prins Joachim skulle ved den lejlighed bl.a. overrække The Nordic Blue Barets Medal of Honour; men inden det skete, kunne landsformanden for Danmarks Veteraner, oberst Niels Hartvig Andersen, på prinsens uniform påhæfte Danmarks Veteraners Fortjenstmedalje i Guld.


Danmarks Veteraners Fortjenstmedalje kan tildeles personer, der har ydet en særlig indsats for veteraner. Fortjenstmedaljen findes i tre grader - guld, sølv og bronze.

Særligt indbudte

Fejringen af NATO’s 70-års-jubilæum, der blev fostret som en idé mellem generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe, Tænketanken Atlantsammenslutningen, og landsformand, oberst Niels Hartvig Andersen, Danmarks Veteraner, har antaget en størrelse, man blot i sin fantasi kunne have forestillet sig.

Det officielle Danmark deltager på flere niveauer, ligesom også det diplomatiske miljø - primært fra lande, der er medlem af NATO - i København er rigt repræsenteret; men uden veteranerne - de, der bl.a. har været en del af NATO’s internationale operationer for fred og frihed - ville arrangementet ikke være det samme. Derfor er det glædeligt at se, hvorledes veteranerne har bakket op om dette arrangement; og det forventes, at veteranerne vil møde talstærkt op. Det samme gælder medlemmer af de landsdækkende soldater- og marineforeninger.

NATO-medaljen er en international medalje, som tildeles personel, der har deltaget i en NATO-operation eller NATO-ledet operation i et omfang af mindst 30 dages varighed. Med undtagelse af NATO Meritorious Service Medal er medaljen ens uanset missionsområdet. Til gengæld varierer ordensbåndet fra mission til mission, idet man i dag gør brug af spænder indikerende missionsområdet. Den hér viste NATO-medalje er for tjeneste med the International Security Assistance Force i Afghanistan, hvor hen imod 20.000 danske soldater har været tjenstgørende.

Til de royalt interesserede kan oplyses, at prinsesse Marie ikke kommer til at ledsage prinsen til Kastellet. Årsagen hertil er, at prinsessen s.d. forestår den officielle åbning af særudstillingen ”Livsfare - Miner”. Særudstillingen omhandlende minerydningen efter II Verdenskrig er henlagt til Museet Tirpitz, Blåvand. På en dag som dagen, hvor det drejer sig om fejringen af NATO’s 70-års-jubilæum, giver det dog god mening, at prinsessen er engageret i en udstilling om bl.a. miner. Prinsesse Marie er nemlig korpsmester i Beredskabsstyrelsen; og i 2016 tiltrådte prinsessen ansættelse i Beredskabsstyrelsen som særlig projektmedarbejder.

Programmet for fejringen af NATO’s 70-års-jubilæum

Når de sidste detaljer i programmet for fejringen af NATO’s 70-års-jubilæum er endeligt på plads, vil programmet blive offentliggjort bl.a. på atlant.dk. Det er dog sikkert, at Søværnets Tamburkorps vil begynde sin musikudøvelse kl. 1045 på paradepladsen ved Monumentet for Danmarks internationale Indsats efter 1948 frem til tidspunktet for paradens begyndelse, som er sat til kl. 1100. Under fejringen vil prins Joachim, oberst Niels Hartvig Andersen og generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe holde tale, ligesom personel fra Den kongelige Livgarde - herunder musikkorps og æreskommando - vil spille en afgørende rolle. Derudover ville arrangementet ikke have været muligt at afvikle uden støtte fra bl.a. Kastellets kommandant, major Allan Bo Pedersen, og chefen for Hærens Officersskole, oberst Nicolas Veicherts.

Presse- og informationstjeneste

Til i forbindelse med fejringen af NATO’s 70-års-jubilæum at varetage Tænketanken Atlantsammenslutningens presse- og informationstjeneste har tænketanken tilknyttet journalist Kirstine Ottesen som kommunikationsmedarbejder.

Journalist Kirstine Ottesen kan kontaktes via e-mail kirstineottesen@gmail.com eller via telefon 2984 7048.


Journalist Kirstine Ottesen, der tidligere har været tilknyttet Tænketanken Atlantsammenslutningen som kommunikationsmedarbejder.

Vejrudsigten (opdateres løbende)

Tilbage mangler så blot at håbe på, at vejret kommer til at vise sig fra sin bedste side, men lige nu ser vejrudsigten fin ud.

Ifølge tv2.dk er der lagt op til, at vejret 4. april 2019 kan byde på om til 16 graders varme.

Vejrudsigten er opdateret den 4. april 2019