7. april 2022

Publikation om EU’s sikkerheds- og forsvarspolitiske samarbejde og det danske EU-forsvarsforbehold

Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet har udgivet en fællespublikation om tanker om EU’s sikkerheds- og forsvarspolitiske samarbejde og det danske EU-forsvarsforbehold

af sekretariatschef Niels-Ole Mannerup

Den 1. juni 2022 skal danskerne stemme om afskaffelsen af det danske EU-forsvarsforbehold. Der skal svares enten ”ja” eller ”nej”...og det er jo relativt enkelt; men når man følger debatten om bl.a. betydningen af det danske EU-forsvarsforbehold og afskaffelsen deraf, så bliver det lidt mere kompliceret. Derfor har Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet udgivet en publikation, der ser nærmere på, hvad EU’s sikkerheds- og forsvarspolitiske samarbejde og det danske EU-forsvarsforbehold egentlig er for en størrelse.

Udenrigsministeriets og Forsvarsministeriets fællespublikation kan downloades her.

Spørgsmål til Atlantsammenslutningen syn på folkeafstemningen om afskaffelsen af det danske EU-forsvarsforbehold bedes rettet direkte til generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe via e-mail lars@atlant.dk.

Ønsker man at engagere generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe i form af foredragsvirksomhed eller interviews i øvrigt, kan man med fordel rette henvendelse til Atlantsammenslutningen via e-mail nioma@atlant.dk med angivelse af tid og sted samt emne, der ønskes taget under behandling.

Den 7. april 2022 kl. 1134/nom