10. maj 2021

Folkemøde Bornholm i Vartov den 17. juni 2021

Det var Atlantsammenslutningens plan, at man skulle have deltaget i Folkemødet i Allinge, men genåbningsplanen rummer desværre ikke mulighed for det. I stedet deltager Atlantsammenslutningen i en endags-folkemøde-satellit i Vartov.

I et samarbejde mellem Atlantsammenslutningen og Folk & Sikkerhed (klik her for at vide mere om Folk & Sikkerhed) samt Dansk Folkeoplysnings Samråd vil der blive inviteret til en snak om forsvarsforliget 2018-2023 (klik her), og hvad det har af betydning for borgerne, for ofte tales der alene om materielanskaffelser, hvor indkøbet af F-35 nok har taget sin del af opmærksomheden.

Arrangementet gennemføres i gården i Vartov

den 17. juni 2021 kl. 1045-1130

idet det endelige program endnu afventer.

Nærmere oplysninger om arrangementet følger lige så snart, vi kender dem...under skyldig iagttagelse af gældende covid-19-restriktioner, naturligvis!

Spørgsmål til arrangementet kan rettes til Atlantsammenslutningen via atlant@atlant.dk.

Den 10. maj 2021 kl. 0500/nom