24. september 2021

Danmark indgår med Norge og Sverige aftale om forstærket forsvarssamarbejde

Den 24. september 2021 kl. 1300 kunne Forsvarsministeriet meddele, at Danmark, Norge og Sverige har indgået aftale om et forstærket forsvarssamarbejde. Samarbejdsaftalen skal ses i lyset af, at en alvorlig sikkerhedskrise i Norden vil påvirke alle, og derfor ønskes handlekraft i fællesskab i både fredstid, krisetid og under konflikter.

af sekretariatschef Niels-Ole Mannerup

I en fælleserklæring fra den danske, norske og svenske forsvarsminister lyder det:

»En alvorlig sikkerhedskrise i Norden vil påvirke os alle. Vi skal være forberedte til at handle i fællesskab i både fred, krise og konflikter. Koordineringen af vores nationale operationelle planlægning vil forbedre vores evne til at handle , hvis det bliver nødvendigt.

Alle de nordiske lande og deres omgivelser er strategisk forbundne. Og har stor betydning for den transatlantiske sikkerhed.

Vores geografiske fællesskab giver et  behov for at styrke det nordiske forsvarssamarbejde. Den trilaterale hensigtserklæring (SOI), som vi har underskrevet i dag, fokuserer på geografiske områder af fælles interesse, såsom den sydlige dele af Skandinavien, herunder Kattegat, Skagerrak og Nordsøen.

SOI-erklæringen vil bidrage til at forbedre det operative samarbejde mellem vores væbnede styrker og muliggøre en fælles militær aktion, hvis det besluttes. Dette kan omfatte beskyttelse af søområder for kommunikation og luft- og havovervågning, som er vigtige for forsyningssikkerheden i vores region.

SOI-erklæringen er også i tråd med NORDEFCO's vision for 2025. Det vigtigste mål med visionen er at forbedre de nordiske landes forsvarskapacitet og samarbejde i fred, krise og konflikt.

Vi tror på styrken i det nordiske forsvarssamarbejde. Vi skal fortsat stå sammen og skabe fred og stabilitet i vores region. Denne trilaterale hensigtserklæring vil være et vigtigt redskab til at opfylde vores ambitioner om at styrke vores fælles sikkerhed.«

At være nået dertil er naturligvis en følge af mange af de konkrete udfordringer, de nordiske lande er udsat for - udfordringer, der er ens, for det gør ingen forskel, om et kampfly fra en fremmed magt krænker dansk, norsk eller svensk luftrum. Samtidig er det nordiske samarbejde i almindelig særegen i sin natur. Dette er bekræftet ved flere tilfælde - bl.a. i forbindelse med den fællesnordiske indsats under Den jugoslaviske Borgerkrig, hvor den såkaldte NORDPOL-brigade - med polsk støtte - gjorde en formidabel indsats.

Det skal blive interessant at se, hvorledes det fællesnordiske samarbejde nu skal formes og implementeres.

Den 24. september 2021 kl. 1346/nom

 

Særlig for pressen

Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe står til rådighed for pressen, hvis man ønsker en sikkerhedspolitisk analyse af den indgåede fællesnordiske samarbejdsaftale på forsvarsområdet. Så sent som g.d. deltog Atlantsammenslutningens daglige leder i en af Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet arrangeret konference, hvor netop nordisk og baltisk samarbejde stod på dagsordenen set i lyset af de fjendebilleder, der netop nu ses i Europa. Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe stiller op til online-interview, ligesom han giver fysisk møde til interview. Atlantsammenslutningens daglige leder kan kontaktes via telefon 3059 1944 og via e-mail lars@atlant.dk.