21. marts 2022

Nyt Atlant Info ser nærmere på præsident Vladimir Putins påstand om NATO’s optagelse af nye medlemsstater

I takt med at luften mellem Vesten og Rusland - som følge af den russiske invasion af Ukraine - er blevet kold, har præsident Vladimir Putin, Rusland, gentagende gange anvendt historieforvrængning til at forklare og legitimere invasionen af nabolandet. Præsident Vladimir Putins historiesyn på det moderne Europa og de tidligere sovjetrepublikkers selvstændighed spiller derfor en central rolle i konflikten mellem Vesten og Rusland, og det er derudover med til at så tvivl om, hvad der er historisk sandhed, og hvad der ikke er historisk sandhed.

af sekretariatschef Niels-Ole Mannerup

Dette Atlant Info, som kan downloades her, belyser den historiske udvikling fra Sovjetunionens opløsning og skabelsen af Den russiske Føderation, ligesom det ser nærmere på nogle af de fejlagtige påstande, som præsident Vladimir Putin anvender som forsvar for sine handlinger. Dette gælder bl.a., at Vesten skulle have givet særlige sikkerhedsgarantier til Rusland, hvilket ikke er tilfældet.

Atlant Info'et er skrevet af Christian Quaade Kornerup, Rasmus Lindholt Andersson samt generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe.

Christian Quaade Kornerup
     Rasmus Lindholt Andersson

Spørgsmål til Atlant Info’et kan rettes direkte til Atlantsammenslutningens daglige leder via e-mail lars@atlant.dk.

Den 21. mart 2022 kl. 1218/nom