18. januar 2021

Atlantsammenslutningens regnskab

Atlantsammenslutningen omtales i disse dage i medierne vdr. vores regnskab Atlantsammenslutningen har til dagligt et sekretariat på 1¼ medarbejder. Bogholderiet udføres af InfoRevision og revision af PwC.

Atlantsammenslutningen har til dagligt et sekretariat på 1¼ medarbejder. Bogholderiet udføres af InfoRevision og revision af PwC.

Revision 2021

Mandag den 18. januar 2021 påbegynder PwC revision af vores regnskab for 2020. Vi regner med, at regnskabet godkendes af revisor uden påtegning – såvel den almindelige revision som forvaltningsrevisionen.

Årsregnskab 2019 uden påtegning fra revisor

I foråret 2020 har Atlantsammenslutningen fået udarbejdet årsregnskab for 2019 hos PwC. Den 4. juni 2020 lå første version klar som blev diskuteret imellem sekretariatet og PwC. Der blev herefter lavet nogle ændringer, og regnskabet er derefter tilsendt bestyrelsen. Årsregnskabet for 2019 er påtegnet uden forbehold, dvs. at PwC anser regnskab som retvisende.

Atlantsammenslutningen har en årlig omsætning på imellem 1,2 og 1,8 mio. kr, og har et årligt statsligt tilskud på 1,04 mio. kr.

Der blev afholdt et on-line bestyrelsesmøde den 8. oktober, hvor PwC deltog med to revisorer. Det blev meget tforklaret, at årsregnskabet er påtegnet uden forbehold.

Kritisk bemærkning til forvaltning medfører ny forretningsgang godkendt af revisor

Årsregnskabet indeholder også en del om forvaltningsrevisionen. Denne har givet anledning til kritiske bemærkninger. I forbindelse med flytning fra Svanemølle Kaserne til Frederiksberg Slot i 2018 blev der frem til 2019 fortsat fremsendt regninger til denne adresse, og man har fra kasernens side endnu ikke nedtaget alle skilte med Atlantsammenslutningen. Dette blev ikke erkendt i tide af sekretariatet.

Det medførte, at nogle regninger blev forsinket eller aldrig kom frem. Det betød, at de dels var svære at finde, og dels blev betalt for sent og først i 2019, hvorfor det omtales i 2019 regnskabet. Der har i regnskabsaflæggelsen for 2019 således været udfordringer med dels af tilvejebringe enkelte faktura og dels med for sen betaling af enkelte regninger, og det har medført ekstra gebyrer. Dette har desuden resulteret i en bemærkning fra revisor i årsrapporten om omgangen med offentlige midler, og selvom beløbet er lille (13 tkr.), så har bestyrelsen og ledelsen taget bemærkningen meget alvorlig.

Sekretariatet har udarbejdet en ny forretningsgang, så man undgår denne type af problemer i fremtiden. Forretningsgangen er gennemgået og godkendt af PwC. Efterfølgende er den tilsendt de ministerier, som vi modtager støttemidler fra.

 

Alle i bestyrelse kan kontakte bogholderi eller revisor

Alle medlemmer af bestyrelsen kan kontakte bogholderi eller revisor. Det lægges der ingen hindringer i vejen for overhovedet. Enkelte har tidligere talt med revisor, og det har hverken formandskab eller sekretariat blandet sig i.  

Aktiviteter i centrum

Der er blevet lagt stor vægt på, at Atlantsammenslutningen leverer aktiviteter med kvalitet og høj relevans for samfundet. Igennem 2019 har Atlantsammenslutningen udgivet 13 briefs og afholdt 16 seminarer og konferencer. Alle briefs gennemgår peer review, hvilket sikrer en høj kvalitet og giver dem en solid placering i danske medier og i offentligheden generelt. I 2020 har Atlantsammenslutningen bl.a. på baggrund af Covid-19 satset på nye aktiviteter som webinarer samtidigt med, at Atlantsammenslutningen har publiceret nye og aktuelle briefs.

På baggrund af diskussion i bestyrelsen har vi sammen med vores eksterne bogholderi InfoRevision og vores revisionsfirma PwC nu udarbejdet nye forretningsgange, så alle kan være betrygget om, at midlerne bruges korrekt. Ud af vores budget på lige over 1 mio. kr. bruges op imod 200.000 kr. på bogholderi, administration og revision.

I en organisation med få midler er det hele tiden en afvejning af aktiviteter kontra forvaltning. Formandskabet i Atlantsammenslutningen har her vægtet aktiviteter.