Priser for undervisning

”Sikkerhedspolitisk Dag”

  • Hele landet - kr. 5000,00.

Hvis der er ønske om sammensætning af et særligt undervisningsforløb el.lign., vil dette blev afspejlet i prisen. Da meget er afhængig af den tid, der skal anvendes til forberedelse m.m., fastsættes prisen i et samarbejde mellem opdragsgiver og Tænketanken Atlantsammenslutningen.