10. januar 2019

Seminar om kritisk infrastruktur og cybersikkerhed

Alle er vi online. Alle er vi et klik fra kontakt med omverdenen. Alle er vi et klik fra kontakt med onlinesystemer på vores bopæl, hvorved vi kan kontrollere alt fra lys til varme, vaskemaskiner m.m. Kommunikation via SmartPhone, iPad, pc m.v. er i dag noget af det mest naturlige; og langt hen ad vejen tager vi sikkerheden for givet. Sikkerheden er dog ikke sikret, og det er et faktum, at der er konstante trusler rettet mod samfundet, virksomheder og os som enkeltpersoner...som individ... Det er da logisk at spørge: Hvem har ansvaret for sikkerheden? Hvem tager ansvar for sikkerheden? Tænketanken Atlantsammenslutningen stiller med sit seminar om kritisk infrastruktur og cybersikkerhed skarpt på de udfordringer, som lige nu påvirker samfundet, virksomhederne og individerne.

Seminaret om kritisk infrastruktur og cybersikkerhed tager udgangspunkt i den kritiske infrastruktur, som er det, der gør det muligt for samfundet af fungere. Kritisk infrastruktur omfatter således elektricitet, energi, cyber, telefoni og meget mere. Skal samfundet fungere, er det således afgørende, at den kritiske infrastruktur fungerer; og det vil vi se nærmere på med dette seminar.

Til at belyse de relevante forhold omkring kritisk infrastruktur og cybersikkerhed vil flg. oplægsholdere bidrage med viden og indsigt:

  • Thomas Lund-Sørensen, Center for Cybersikkerhed, Forsvarets Efterretningstjeneste.
  • Peter Kjær Hansen, Dansk Energi.
  • Claus Birkelyng, Nationalt Cyber Crime Center (NC3), Rigspolitiet.
  • Lars Arne Christensen, FinTech.
  • Lars Bangert Struwe, Tænketanken Atlantsammenslutningen.

Seminaret finder sted den 24. januar 2019 i tidsrummet fra kl. 0900 til kl. 1200 på Frederiksberg Slot.

Der er fortsat ledige pladser. Tilmelding er nødvendig, og skal foretages via tilmelding@atlant.dk.

/nom