Publikationer

Det er Tænketanken Atlantsammenslutningens hovedopgave gennem folkeoplysning at viderebringe baggrund, viden og forståelse for den sikkerhedspolitiske udvikling med udgangspunkt i det transatlantiske samarbejde. Dette foregår inden for rammerne af NATO, EU, OSCE, FN m.v., idet man dog ikke er begrænset til de internationale organisationer.

Denne vidensformidling baserer sig bl.a. på afvikling af konferencer og seminarer samt ikke mindst publikationer af forskellig art. Find dem her:

Atlant Brief

Artikler

Information og faktaark

Rapporter