Publikationer

Som videnscenter og forum for sikkerhedspolitik er det Tænketanken Atlantsammenslutningens hovedopgave gennem folkeoplysning at viderebringe baggrund, viden og forståelse for den sikkerhedspolitiske udvikling med udgangspunkt i det transatlantiske samarbejde. Dette foregår inden for rammerne af NATO, EU, OSCE, FN m.v., idet man dog ikke er begrænset til de internationale organisationer. Derved ønsker Tænketanken Atlantsammenslutningen bl.a. at skabe forståelse for forudsætningerne for Danmarks internationale forpligtelser og engagementer, ligesom man arbejder for at fremme det politiske, økonomiske, kulturelle og sociale samarbejde. Denne vidensformidling baserer sig bl.a. på afvikling af konferencer og seminarer samt ikke mindst publikationer af forskellig art - bl.a. Atlant Brief, rapporter, artikler samt øvrige dokumenter.

Atlant Brief

Et Atlant Brief er sammen med videopodcasten ”Mandagsparanoia” én af hjørnestenene i Tænketanken Atlantsammenslutningens produktionsvirksomhed. Atlant Brief er en publikation, der på en nem og overskuelig måde går i dybden med udenrigs-, forsvars- eller sikkerhedspolitiske emner, som kan være oppe i tiden, og som man ønsker sig indsigt i, uden at der er tale om en detaljeret lærebog. Alligevel bærer et Atlant Brief præg af en akademisk tilgang til behandlingen af de enkelte emner baseret på et højt fagligt niveau, hvilket gør, at et Atlant Brief i sig selv kan anvendes som faktuelt kildemateriale. Tænketanken Atlantsammenslutningens tilgang til et Atlant Brief er, at publikationen skal være gennemarbejdet med objektive tanker og vurderinger, der kan basere sig på et identificerbart kildemateriale. Et Atlant Brief vil som oftest have et omfang af 10-20 sider; og det gør, at man i bl.a. undervisningssammenhænge kan anvende et Atlant Brief som baggrundsmateriale. Foruden undervisningsmiljøet kan man også finde Atlant Brief på bl.a. biblioteker og lign. Typisk er forfatteren af et Atlant Brief en af Tænketanken Atlantsammenslutningens medarbejdere, men der kan også være tale om en co-produktion med eksterne samarbejdspartnere. Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe er ansvarshavende redaktør på alle Atlant Brief, som inden publicering gennemgår peer review.