12. april 2021

Webinar den 15. april 2021 om den afghanske fredsproces - opdatering

Om få dage gennemføres Atlantsammenslutningens internationale webinar om processen, der skal føre til varig fred i Afghanistan. Alle oplægsholdere er oplagte og glæder sig til at medvirke; og derudover kan Atlantsammenslutningen glæde sig over stor tilslutning til arrangementet. Det er dog fortsat muligt at tilmelde sig webinaret...

af sekretariatschef Niels-Ole Mannerup

Interessen for Atlantsammenslutningens internationale webinar om den afghanske fredsproces har frem til nu været særdeles tilfredsstillende. Det er dog fortsat muligt at tilmelde sig webinaret. Det gøres ved onlinetilmelding (klik her).

Oplægsholderne er oplagte og glæder sig til at medvirke. Samtidig er generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe, og stud.mag. Frederik Jønsson ved at strukturere de sidste detaljer for gennemførelsen af webinaret.

For at sikre at flest mulige vinkler kan blive belyst, opfordres deltagerne i webinaret til allerede nu at indsende eventuelle spørgsmål. Derved kan oplægsholderne forberede sig mest muligt, ligesom der kan skabes en struktur i webinaret med glidende overgange contra spredt fægtning. Spørgsmålene bedes sendt via e-mail frederik@atlant.dk.

Vær opmærksom på, at der lukkes for tilmelding den 14. april 2021 kl. 1200.

Den 12. april 2021 kl. 1613/nom