Mueller-rapporten, som den er fremlagt for Kongressen

Den 18. april 2019 blev Mueller-rapporten fremlagt for Kongressen. Det er dog en censureret udgave af Mueller-rapporten, som er fremlagt. Tænketanken Atlantsammenslutningen anvender begrebet censureret, hvilket ikke må forstås i ordets mest negative betydning. På engelsk anvendes ordet redact og ikke censorship, men på dansk er det vanskeligt at skelne mellem disse to meget forskellige begreber. På dansk ville det måske give større mening at anvende begrebet anonymisere frem for censurere. Vigtigt er det dog at understrege, at der ikke er tale om redigering, hvilket er det samme som at forandre; og desværre ses det p.t., at især danske medier anvender begrebet redigeret.

Læs vores Atlant Brief her.