27. juni 2022

Nyt Atlant Info om NATO-topmødet i Madrid - store problemer skal løses

NATO-topmødestemning i Spaniens hovedstad, og samtidig hårde udmeldinger fra generalsekretær Jens Stoltenberg om fremtidens NATO. Der forventes et travlt NATO-topmøde, og netop nu deltager generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe i formøder og møder særligt for internationale tænketanke, inden slutningen af ugen byder på selve NATO-topmødet.

af generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe

I dagene 28. til 30. juni 2022 mødes NATO’s stats- og regeringschefer til et af alliancens vigtigste topmøder siden den kolde krig - og generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe er til stede i Madrid.

I kort form handler topmødet om:

  • Strategisk koncept - et helt nyt strategisk koncept skal vise vejen for alliancen, og det skal afløse konceptet fra 2010.
  • Ukraine skal bestå som selvstændig stat - hvordan gør man det?
  • Finland og Sverige som nye medlemmer - de lever op til kravene, men Tyrkiet er imod.
  • NATO’s styrkemål - ny byrdedeling og langt højere beredskab. Går fra 40.000 soldater i beredskab til 300.000.
  • 2% af BNP på forsvarsudgifter bliver ikke længere et loft - men bunden.

Dette korte Atlant Info (klik her) bygger på åbne kilder samt på samtaler med tænketanke og embedsmænd i både NATO og EU i Bruxelles samt i København og USA gennemført over de seneste måneder.

Der er meget på spil for NATO, og flere forhold og personer kan spolere den gode stemning. De fleste er dog klar til at sørge for, at topmødet bliver en succes. Denne uge skal så vise, hvor stor en succes topmødet bliver.

Den 27. juni 2022 kl. 1440/lbs/nom