4. marts 2021

Opbrud i den politiske verdensorden på gr. af covid-19-krisen?

I dag rejser statsminister Mette Frederiksen (Soc.dem.) til Israel...ikke på et officielt statsbesøg, men på et arbejdsbesøg, der foruden Israels premierminister Benjamin Netanyahu også omfatter Østrigs forbundskansler Sebastian Kurz. Målsætningen kan være en fælles vaccineproduktion. Dermed går Danmark og Østrig, der begge er medlemmer af EU, måske deres egne veje for at beskytte deres respektive befolkninger. Er det - takket været covid-19-krisen - et tegn på opbrud i den kendte politiske verdensorden? Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe gæstede den 4. marts 2021 Go’ Morgen Danmark til en snak derom.

af sekretariatschef Niels-Ole Mannerup

Mens verdenen er lukket ned for ferierejser, er arbejdsrelaterede rejser fortsat tilladt - og især, hvis det tjener et formål, der kan gavne den brede befolkning. Det må være konklusionen, når statsminister Mette Frederiksen i dag sætter kursen mod Israel for at drøfte mulighederne for et tættere samarbejde mellem Danmark, Østrig og Israel om covid-19-krisen, vacciner m.m.

Statsminister Mette Frederiksen har i den forbindelse udtalt (klik her for hele Statsministeriets pressemeddelelse af 27. februar 2021):

»Vi står nu et afgørende sted med udrulning af vacciner samtidig med, at vi fortsat skal håndtere smitte. Vaccinerne giver håb, og det er samtidig helt afgørende, at vi forbereder os på potentielle mutationer og fremtidige pandemier. COVID-19 har med al tydelighed demonstreret behovet for et stærkere forsvar mod sundhedskriser, som kan true vores samfund, sundhed og økonomi.

Vi vil blandt andet drøfte, hvordan vi kan blive mere selvforsynende med vacciner. Både på kort sigt i forhold til at få adgang til flere vacciner mod COVID-19. Men også på længere sigt i forhold til eksempelvis genvaccination. Israel er det land i verden, som er absolut længst fremme i kampen mod COVID-19, når det handler om at udrulle vacciner. Israel er også interessant, når det gælder udvikling af vacciner og behandlingsmetoder.

Derfor ser jeg frem til på mødet at få endnu mere fart på vores samarbejde og erfaringsudveksling, så vi sammen kan arbejde på at finde løsninger på områder som forskning og udvikling af nye vacciner, offentlig-private partnerskaber og vaccineproduktion.«

Er dette et tegn på, at den sikkerhedspolitiske verdensorden er i opbrud, eller er der ”blot” tale om rettidig omhu set i lyset af, at covid-19-krisen ikke behøver at være den sidste pandemi ”i vor tid”?


Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe forklarer for Go' Morgen Danmarks seere, hvordan covid-19-krisen kan have påvirket den politiske verdensorden, hvilket bl.a. ses ved, at nye internationale samarbejder kan være undervejs. Screendump fra TV2.

I disse tider sker der mangt og meget på Slotsholmen - det danske regeringskompleks - og det er nok kun en brøkdel af overvejelser, der når frem til offentligheden. Sådan må det være - også i et demokrati; men der kan ikke stilles spørgsmålstegn ved, at Danmarks ansvarlige politikere vil danskerne det bedste. Sådan må og skal det være. Derfor afsøges muligheder for at genskabe det Danmark, vi indtil for et år siden kendte...og gerne vil have igen...især nu, hvor foråret og sommeren presser sig på... Endnu har nattefrosten ikke helt sluppet sit tag, men der kan blive tale om et varmt forår...ikke mindst på de politiske gange i Folketinget, hvor samarbejdet ikke må fryse til is...og hvad så nu?

Mens man i Israel vil se på muligheder for internationalt samarbejde, kan man overveje, om dette er et startskud til en ny verdensorden, hvor målet helliger samarbejdet? - og samtidig kan man stille spørgsmålet, om dette er et tegn på, at de eksisterende strukturer med stærke internationale organisationer som fx EU og FN har spillet fallit... Dét havde TV2 inviteret Atlantsammenslutningens daglige leder, generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe ind til Go’ Morgen Danmark for en snak om med studievært Adam Duvå Hall.


Studievært Adam Duvå Hall medvirkede til et interview, der på meget kort tid kom langt omkring; og hvor Atlantsammenslutningens daglige leder fik mulighed for at komme med forståelige forklaringer. Screendump fra TV2.

Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe afviste som udgangspunkt, at EU og FN har spillet fallit...at organisationerne ikke skulle have været i stand til at yde en indsats til gavn for bekæmpelsen af covid-19-krisen. I det store perspektiv kan det godt virke sådan, idet man kan stille spørgsmål ved fx WHO’s engagement andet end at udtale sig kritisk om udviklingen i verdenen. If. Atlantsammenslutningens daglige leder skal dette dog ses i et større perspektiv, hvor man kan stille modspørgsmålet: Har man overhovedet ønsket, at EU og FN skulle påtage sig lederskab og ansvar? Dette kan man overveje...og det bør man overveje...ligesom man bør overveje, hvor man kan gøre større brug af både EU og FN...også, selv om man som Danmark blot er et lille land. Den danske stemme er stor ude i verdenene, og når Danmark taler, bliver Danmark hørt.


De store aktører på den politiske verdensscene...i samarbejde eller i opbrud? Screendump fra TV2.

Der er dog internationale organisationer, som under covid-19-krisen har taget ansvar. Det gælder fx NATO, idet generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe henledte opmærksomheden på, at den militære kommandostruktur har været aktivt involveret i bl.a. logistiske operationer i forbindelse med understøttelse af forsvarsalliancens medlemslande. Det gælder bl.a. flytning af medicinsk udstyr m.m. I april 2020 udgav Atlantsammenslutningen publikationen ”Information: NATO og Corona-krisen” af generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe, som gennemgik NATO’s indsats under covid-19-krisen (klik her for at læse publikationen).

Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe ser samtidig supermagterne forsøge at fastholde deres positioner, hvilket kan begrænse fx EU’s og FN’s muligheder for at handle og agere. Således har man set Kina gøre meget for at reparere på sit ry henset til, at covid-19-krisen har sit udspring i Wuhan-provinsen. Dette har afstedkommet omfattende vaccineprogrammer til gavn for hele verden, hvis ellers verdenen vil tage imod Kinas udstrakte hånd. P.t. er det dog mest afrikanske og asiatiske lande, der har taget imod de kinesiske vacciner. Rusland viser sig også aktiv inden for vaccineproduktion, men igen er der kun et begrænset marked derfor. Ganske vist har enkelte europæiske lande taget imod Sputnik V-vaccinen, men det er overvejende asiatiske og sydamerikanske lande, der har indgået aftaler med Rusland om vaccineleverancer.

Vaccineproduktion kan være med til at afløse pandadiplomatiet, men er det nu, man ved rouletten skal sætte hele sin indsats på rød?


Billedkredit: Michael Brasuela.

If. generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe er andre aktører på vej. Det gælder ikke mindst USA, der under præsident Joe Biden søger sin position, hvor der tages ansvar. Derudover skal man ikke ignorere Indien.

»Indien er en joker, fordi de har en stor medicinalproduktion; og samtidig søger man internationale partnerskaber på den politiske scene. Det bliver angiveligt under præsident Joe Biden, og det giver muligheder...«,

udtaler generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe, som har set store muligheder i den asiatiske stormagt. Dette har afstedkommet flere analyser fra Atlantsammenslutningen om Indien - bl.a. om forholdet til Kina - og der er for Atlantsammenslutningens daglige leder ingen tvivl om, at Indien får en mere og mere afgørende storpolitisk rolle at spille.


Atlantsammenslutningens daglige leder, generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe. Screendump fra TV2.

Er der tale om en ny politisk verdensorden? Det er måske lige tidligt nok at fastslå, men der er med sikkerhed opbrud i den politiske verdensorden, hvor aktører, der tidligere ikke har spillet en afgørende rolle, forsøger at befæste deres position, mens stor- og supermagter forsøger at genvinde deres positioner...

Den 4. marts 2021 kl. 0727/nom

Efterskrift:

Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe er tilgængelig for pressen for uddybning af sine synspunkter og vurderinger i forhold til covid-19-krisen; Danmarks position; og det mulige opbrud i den politiske verdensorden. Han kan kontaktes via e-mail lars@atlant.dk, ligesom han kontaktes via telefon 3059 1944.