4. maj 2019

Politikerinterview med forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen, Venstre

Tænketanken Atlantsammenslutningen ser på dansk forsvars- og sikkerhedspolitik og de sikkerhedspolitiske trusler. Dette er der blevet en videopodcastserie ud af, hvor forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen, Venstre, er den fjerde politiker, som giver sit bud på det trusselsbillede, der tegner sig for Danmarks fremtid.

af Niels-Ole Mannerup, sekretariatet

I nyere dansk politik er der få personer, der i offentlighedens øjne har haft prædikatet grå eminence - altså en indflydelsesrig og ikke nødvendigvis officiel rådgiver for fx en politisk ledelse. Én af disse personer er Claus Hjort Frederiksen, som i offentlighedens øjne måske ikke var det logiske valg som beskæftigelsesminister, da den første Anders Fogh Rasmussen-regering blev en realitet, men offentligheden skulle snart lære Claus Hjort Frederiksen, cand.jur. fra Københavns Universitet, at kende som andet end en tro partisoldat - først som administrationschef og siden partisekretær i Venstre - der kunne så frø, og få frøene til at gro. I perioden 2001-2009 var Claus Hjort Frederiksen beskæftigelsesminister, og i perioden 2009-2011 samt 2015-2016 var Claus Hjort Frederiksen finansminister, inden han i 2016 satte sig bag ministerskrivebordet i Forsvarsministeriet - i dag som en anerkendt fagminister, der går forrest - ikke mindst, når det gælder betragtningerne om de sikkerhedspolitiske udfordringer, som Danmark i dag og i fremtiden står over for. Det var derfor glædeligt, at forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen kunne afse tid til et interview med Tænketanken Atlantsammenslutningen om dansk sikkerhedspolitik (klik her). Interviewet er det fjerde i rækken af Linnea Kjølstad Larsens og Martin Olsens politikerinterviews under emnet dansk sikkerhedspolitik.

Truslen mod Danmark er nem at identificere

Adspurgt af Martin Olsen, praktikant i Tænketanken Atlantsammenslutningen, skal forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen ikke anvende mange sekunders overvejelser på spørgsmålet om, hvad han ser som den største trussel mod ikke mindst Danmarks sikkerhed: Anført af præsident Wladimir Putin er det er Ruslands manglende respekt over for sine nabostater; og derfor har Danmark ud fra en trusselsmæssig betragtning valgt ikke primært at fokusere på militære operationer langt fra Danmark, men i stedet fokusere på militære operationer i nærområdet. Nærområdet hér er defineret som Baltikum.

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen erkender dog samtidig, at den verdensomspændende terrorisme ikke er besejret - og i tilgift vokser bekymringen om det, der i et internationalt sprog benævnes Cyber Warfare. Endelig må Danmark ej heller lukke øjnene for, at der er en militær udvikling i Arktis, som kan udgøre en reel trussel mod Danmarks sikkerhed.

Danmarks relationer til NATO og forsvarsdimensionen i EU

For forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen er det vigtigt, at NATO står sammen, og at de europæiske medlemmer af NATO løfter en større og større byrde - ikke mindst set i forhold til USA. Samtidig ser forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen positivt på forsvarsdimensionen i EU - som et supplement - idet dette supplement kun kan ses værende en styrkelse for det europæiske forsvarssamarbejde også i forhold til NATO. Faktum er det, at det i EU-regi ikke er nemt at flytte militære enheder fra et land til et andet - bl.a. på gr. af toldforhold og lign.

Hvor står Danmark i forhold til krig?

Direkte adspurgt af Martin Olsen svarede forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen, at Danmark i dag er klar til krig - og dette ihukommende, at krig er en samlebetegnelse, der dækker bredt. En dansk militær indsats i forhold til krig vil dog kun blive forbedret over de kommende år - især, når den kommende brigade står klar - ikke kun til at forsvare dansk suverænitetsområde, men også med henblik på udsendelse til bl.a. Baltikum.

Tillægsaftalen til forsvarsforliget

Som afslutning på interviewet, der blev afviklet i Forsvarsministeriet, kunne forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen ikke i dag komme med konkrete bud på, hvorledes tillægsaftalen til forsvarsforliget kommer til at blive udmøntet. Idéer er der nok af, men idéerne vil først blive konkretiseret, når det kommende folketingsvalg er gennemført, idet tillægsaftalen først vil blive udmøntet økonomisk i 2023.