31. januar 2019

Underviserdag om Sikkerhedspolitik 2019

Den årligt tilbagevendende begivenhed Underviserdag om Sikkerhedspolitik tager i år udgangspunkt i det storpolitiske opbrud over Brexit, præsident Donald Trumps USA, Fake News, disinformation samt generel usikkerhed i det internationale system - og mange undervisere havde fattet interesse for dagens underviserdag.

af Niels-Ole Mannerup, militær og juridisk analyse

Tænketanken Atlantsammenslutningen gennemfører hvert år - som led i sit uddannelsesprogram - en underviserdag for personer med interesse for sikkerhedspolitik.

Underviserdagen retter sig primært til undervisere i gymnasier, handelsskoler og efterskoler, men også undervisere i folkeskolen kan drage nytte af en underviserdag som denne.

Interessen for underviserdagen var stor, og på nær nogle enkelte afbud - som følge af sygdom - var det maksimale deltagerantal nået. Det er ganske enkelt meget tilfredsstillende.

Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe, Tænketanken Atlantsammenslutningen,
byder velkommen til Underviserdag om Sikkerhedspolitik 2019.

Dagens emner

Underviserdag om Sikkerhedspolitik 2019 kom vidt omkring, idet flg. emner blev taget under behandling:

  • Den permanente krise i det internationale system og præsident Donald Trumps udfordring af det internationale system ved oplægsholder generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe, Tænketanken Atlantsammenslutningen.
  • Sociale medier og disinformation ved oplægsholder specialkonsulent Jeanette Serritzlev, Forsvarsakademiet.
  • Dansk sikkerhedspolitik ved oplægsholder afdelingschef Kasper Høeg-Jensen, Forsvarsministeriet.
  • Udviklingen i Rusland ved oplægsholder lektor Claus Mathiesen, Forsvarsakademiet.
  • Handelskrig - hvorfor? ved oplægsholder lektor, ph.d. Jens Ladefoged Mortensen, Københavns Universitet.
  • EU's udvikling i de kommende år ved oplægsholder professor, ph.d. Peter Nedergaard, Københavns Universitet.

Det blev til en dag med seriøse oplæg, men også med "gode historier" fra den virkelige verden - og sådan må en underviserdag gerne være.

Foruden underviserdagens konkrete emner blev der også plads til en rundvisning på Frederiksberg Slot, hvor Tænketanken Atlantsammenslutningen sammen med Hærens Officersskole har til huse. Rundvisningen blev forestået af kurator Axel Vermehlen.

Tænketanken Atlantsammenslutningen - vision og mission

Tænketanken Atlantsammenslutningen er en sikkerhedspolitisk tænketank, der arbejder for at skabe debat om aktuelle udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitiske emner; og i dét lys arrangeres konferencer og seminarer, hvor aktuelle emner analyseres og diskuteres.

Som sin vision af Tænketanken Atlantsammenslutningen et ønske om dansk sikkerhed og sikkerhedspolitisk handlefrihed, der er garanteret af et transatlantisk sikkerhedsfællesskab. Tænketanken Atlantsammenslutningen skal i dét lys være stedet, hvor de spændende aktiviteter om dansk sikkerhedspolitik foregår, ligesom man skal være arenaen for skabelsen af nye idéer til det danske medlemskab af NATO.

Som sin mission har Tænketanken Atlantsammenslutningen formidling af sikkerhedspolitikkens betydning for det danske samfund og formidling af betydningen af NATO og udvikling i NATO's betydning for dansk sikkerhed og danske sikkerhedspolitiske muligheder.

Dagens underviserdag lå inden for både visionens og missionens rammer.