17. november 2021

Hvad betyder migrantkrisen i Belarus for den sikkerhedspolitiske situation i NATO og EU?

Netop nu udvikler migrantkrisen mellem NATO- og EU-landet Polen og Belarus sig til en sikkerhedspolitisk krise. I den anledning har Atlantsammenslutningen set nærmere på nogle af de grundlæggende faktorer, som bl.a. Danmark - som selvstændig nation og som medlem af NATO og EU - skal forholde sig til. Det sker i dette Atlant Info, hvor der fokuseres på flg. tre forholds indflydelse på krisen: 1. NATO, hvor fokus er på krisestyring. Her tales der om at aktivere NATO-pagtens artikel 4, der omhandler konsultationer. Samtidig skal det erindres, at NATO med en kampgruppe i forvejen er til stede i Polen i form af enhanced Forward Presence (eFP). 2. Tyskland er målet for migranternes drømme, og er samtidig stormagt i Europa. Det Tyskland til en meget central part i krisen. 3. Rusland og Belarus er tæt forbundne. Der er i forvejen russiske styrker i Belarus, og samtidig har man iværksat større øvelsesaktivitet.

Den 17. november 2021 kl. 0810/nom