Information: NATO og Corona-krisen

Krisehåndtering er en af grundpillerne i NATO. Derfor er NATO er i færd med at yde støtte til sine medlemsstater. Det sker i form af forskellig hjælp lige fra felthospitaler til transportstøtte.  

Dette er information særligt om NATO’s indsats under Coronakrisen, hvor COVID-19 har ramt hele verden. Materialet er samlet og skrevet i løbet af meget få dage. Fokus er på NATO’s indsats under coronakrisen med blik ud til FN og EU.

Læs vores brief her.