28. maj 2019

Hvad anser forsvarsordførerne for at være den største sikkerhedspolitiske trussel mod Danmark?

I en videopodcastserie har de nuværende forsvarsordførere givet deres bud på, hvad de anser som den største sikkerhedspolitiske trussel, og hvad Danmark kan eller bør foretage sig på den internationale sikkerhedspolitiske scene.

af Niels-Ole Mannerup, sekretariatet

Linnea Kjølstad Larsen og Martin Olsen, begge praktikanter i Tænketanken Atlantsammenslutningen, har i løbet af foråret 2019 gennemført en række interviews med de nuværende forsvarsordførere samt forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen om bl.a. den sikkerhedspolitiske trussel mod Danmark. Det er blevet til i alt otte videopodcasts, idet alle partier repræsenteret i Folketinget fik muligheden for at give deres besyv. Set i lyset af den igangværende valgkamp op til folketingsvalget 2019 fik også andre mulighed for at fremkomme med deres synspunkter.

Videopodcastserien

Sekretariatet har af praktiske årsager valgt at samle samtlige videopodcasts i et opslag, idet videopodcastserien i alfabetisk rækkefølge er:

Claus Hjort Frederiksen, Venstre

Eva Flyvholm, Enhedslisten

Henrik Dam Kristensen, Socialdemokratiet

Holger K. Nielsen, SF

Jeppe Jakobsen, Dansk Folkeparti

Martin Lidegaard, Det radikale Venstre

Naser Khader, Det konservative Folkeparti

Rasmus Nordquist, Alternativet

Linnea Kjølstad Larsen og Martin Olsen vil i den kommende tid se nærmere på de trends, som videopodcastserien peger i retning af.