16. april 2022

Atlantsammenslutningen samler information om betydningen af afskaffelsen af det danske EU-forsvarsforbehold

Netop nu vil mængden af information om betydningen af afskaffelsen af det danske EU-forsvarsforbehold dag-for-dag øges. Udenrigsministeriet har udviklet en særlig hjemmeside med fakta og Q&A, og derudover har Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet i fællesskab udgivet en redegørelse om EU-forsvarsforbeholdet og dets begrænsninger; og inden længe vil partier, organisationer, foreninger m.fl. med sikkerhed udsende information om deres holdninger og standpunkter. Atlantsammenslutningen vil i forhold til sit arbejde som international orienteret tænketank samle de oplysninger, som for Atlantsammenslutningens folkeoplysningsarbejde findes relevante, ét sted, således at brugerne af Atlantsammenslutningens hjemmeside kun skal søge sine oplysninger ved ét klik

af sekretariatschef Niels-Ole Mannerup

Selvom Atlantsammenslutningens virke er kendt for at være forankret i NATO-samarbejdet, så følger det af Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark § 3, at Atlantsammenslutningen gennem folkeoplysning også skal viderebringe viden og forståelse for den sikkerhedspolitiske udvikling inden for bl.a. EU. Derfor følger Atlantsammenslutningen på nærmeste hold folkeafstemningen om afskaffelsen af det danske EU-forsvarsforbehold, ligesom man på anden vis er aktivt engageret i forskellige aktiviteter med relation til folkeafstemningen om afskaffelsen af det danske EU-forsvarsforbehold.

For at give en nem og overskuelig tilgang til om betydningen af afskaffelsen af det danske EU-forsvarsforbehold har Atlantsammenslutningen oprettet undersiden ”EU-afstemning 2022” (klik her), hvor Atlantsammenslutningen vil samle relevante oplysninger - herunder dokumenter, videoer, podcasts m.fl. Dette gælder også oplysninger om Atlantsammenslutningens konference den 9. maj 2022, der bl.a. vil adressere betydningen af et EU-forsvar i forhold til Danmarks EU- og NATO-spor samt dansk industri- og erhvervspolitik, velfærd m.m.

Spørgsmål om Atlantsammenslutningens syn på betydningen af folkeafstemningen om afskaffelsen af det danske EU-forsvarsforbehold m.m. bedes rettet direkte til generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe via e-mail lars@atlant.dk, idet Atlantsammenslutningens daglige leder i det omfang, det er muligt, gerne stiller op til dialog og debat, analyser samt interviews.

Den 16. april 2022 kl. 2243/nom