Cyber Warfare og kritisk infrastruktur - interview med militærforsker, major Mikkel Storm Jensen om cyberkonflikt og -krigsførelse

Major Mikkel Storm Jensen arbejder til daglig som forsker på Forsvarsakademiets institut for strategi, hvor han som særligt område forsker i Cyber Warfare; oprørsbekæmpelse; efterretning; militær strategi; ukonventionel krigsførelse; og Mellemøsten. Mere fagspecifikt er der tale om forskningen inden for cyberkonflikter og -strategier - herunder brugen af cyberdomænet i interstatslig konflikt og konkurrence på strategisk niveau. Major Mikkel Storm Jensen følger ud fra et militært perspektiv i denne forbindelse den syriske borgerkrig og konflikten i Irak samt den generelle kamp mod bl.a. Islamisk Stat. Dette arbejde fortæller major Mikkel Storm Jensen mere om i sit interview med Atlantsammenslutningen.


Forsker, major Mikkel Storm Jensen, Forsvarskademiet.

Hør interviewet på Soundcloud her.