30. januar 2019

"United States Intelligence Community" udgiver rapport om USA's syn på trusler i verden

Den amerikanske paraplyorganisation "United States Intelligence Community" har udgivet deres årlige rapport om de mest aktuelle trusler imod USA's sikkerhed. Rapporten fokuserer især på Kina, Rusland og et opbrud i den internationale verdensorden.

Ligesom den amerikanske National Security Strategy fra 2018, fremhæver USA, Kina og Rusland som strategiske konkurrenter. De bliver i rapporten fra 2019 ydermere vurderet til også at besidde en voksende offensiv kapacitet, som kan være en trussel mod USA's militær og kritiske infrastruktur. Samtidig fokuserer rapporten også på det stigende pres på den internationale verdensorden i kraft af manglende tillid til INF-traktaten (det kan du læse mere om her) og den voksende globale cybertrussel. Rapporten er således et udtryk for et markant skift i USA's trusselsbillede for verden, som er sket på blot få år. 

Den fulde rapport kan læses på the Director of National Intelligence's hjemmeside her.