7. juni 2019

Folkemødet 2019 - opdatering af aktiviteter

Snart summer Bornholm af aktivitet, når Folkemødet 2019 afvikles i et vejr, hvor solen kan komme til at skabe sommerstemning. Mange spændende events vil blive afviklet, og så er der nok ingen tvivl om, at det gennemførte folketingsvalg sikkert også vil være genstand for snak. Tænketanken Atlantsammenslutningen er repræsenteret, og vi håber at møde mange af jer, der følger os...

af Niels-Ole Mannerup, sekretariatet

I samarbejde med FN-forbundet vil Tænketanken Atlantsammenslutningen byde velkommen i Folkeoplysningens Telt til arrangementet ”Når internationalt samarbejde fungerer: Arktis - Kan vi forvente, at samarbejdet og stabiliteten varer ved?”. Arrangementet finder sted lørdag den 15. juni 2019 kl. 1150.

Eventbeskrivelse

Det arktiske område er et af de områder i verden, der har flest internationale konventioner bundet til sig, og hvor det internationale samarbejde faktisk respekteres; men det er også et krydsfelt af stormagtsinteresser med en stadig øget risiko for konflikt, klimaforandringer og spørgsmålet om selvbestemmelse og overlevelse for de knap 4 mio. indbyggere, der befinder sig i det arktiske område. Midt i det hele befinder sig Grønland. Grønland og Arktis er måske et af de bedste eksempler på, hvordan FN’s verdensmål hænger sammen. For at sikre lighed og bæredygtige byer og lokalsamfund er der behov for anstændige jobs og økonomisk vækst. Til det er der behov for ansvarligt forbrug samt sundhed og trivsel. Forud for det er der behov for verdensmål #16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner. Hvilke konventioner og institutionelle rammer er vigtigst for Arktis? Hvad har det betydet for miljøbeskyttelsen? Hvad har det betydet for den militære stabilitet og for den grønlandske befolkning? Kan vi forvente, at samarbejdet og stabiliteten varer ved?

Spørgsmålene er særdeles relevante, og med Grønland som en del af rigsfællesskabet er det nødvendigt, at Danmark gør sig tanker derom og involverer danskerne deri.

Til at belyse forholdene og udfordringerne har FN-forbundet og Tænketanken Inviteret det nyvalgte medlem af Folketinget Aaja Chemnitz Larsen, Inuit Ataqatigiit, idet hun vil være flankeret af generalsekretær Thorleif Jonasson, FN-forbundet; og generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe, Tænketanken Atlantsammenslutningen. Der arbejdes fortsat for en fjerde deltager...

Andre arrangementer

Tænketanken Atlantsammenslutningens generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe deltager foruden ovennævnte arrangement i samarbejde med FN-forbundet i flg. arrangementer:

Den 13. juni 2019 kl. 1430

Opsvinget taber pusten - status i global og dansk økonomi

Vært: Berlingske Media, Euroinvestor.

Sted: Berlingske Media, Folkemødehuset.

Eventbeskrivelse: Efter 10 års aktieoptur og en økonomi, der trods alt er blevet markant bedre end i 2008-2009, ser det ud til, at den globale økonomi nu taber pusten. Men spørgsmålet er, om pengepolitiske stramninger, Brexit og en truende handelskrig nu får filmen til at knække, og en egentlig økonomisk nedtur truer.

Deltagere:

 • Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe, Tænketanken Atlantsammenslutningen.
 • Chef for samfundsøkonomi og analyse Katrine Ellersgaard Nielsen, Dansk Erhverv.
 • Redaktør Lars Christensen, Euroinvestor.

Den 13. juni 2019 kl. 1700

Cyberforsvar & Cyberangreb - er vi på vej mod cyberragnarok?

Vært: CenSec - Center for sikkerhedsindustrien i Danmark.

Sted: Medieteltet og Radio Folkemødet, Kampeløkke Havn.

Eventbeskrivelse: Virksomhederne og staten investerer mange penge i udvikling af cybersikkerhed, men hvad hjælper det? Vi er oppe imod en global trussel skabt af ressourcestærke kræfter, der er helt ude af kontrol. Skal vi bare blive ved med at finde os i, at vi er ofre for et cyber-ragnarok, som vil ødelægge vores virksomheder, samfund og livsform? Hvorfor står vi ikke sammen i et fælles forsvar mod dette cyber-ragnarok? Hvorfor opbygger og mobiliserer vi ikke et samlet cyberforsvar, hvor virksomheder, myndigheder og organisationer står sammen skulder ved skulder? Er vi at miste den sidste mulighed for at undgå cyber-ragnarok? Er det tid til at tænke på det gamle ord om, at angreb er det bedste forsvar? Vi skal til at tænke anderledes og gøre cyberangreb til en del af vores cyberforsvar, ellers bliver ender vi som passive ofre for et globalt cyber-ragnarok. Deltag i debatten med de førende danske eksperter inden for cybersikkerhed, inkl. ansvarlige myndigheder, virksomheder og forskere.

Deltagere:

 • Executive Software Client Architect Peter B. Lange, IBM, Danmark.
 • Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe, Tænketanken Atlantsammenslutningen.
 • Direktør (og moderator) Klaus Bolving, CenSec - Center for sikkerhedsindustrien i Danmark.
 • Direktør Martin Løbel, Cibicom.
 • Partner Ole Haugaard Madsen, Deloitte, Cyber Risk.

Den 14. juni 2019 kl. 1630

Den kolde energikrig - er energi også sikkerhedspolitik?

Værter: Dansk Energi, Energinet, DI Energi, State of Green, WWF, Det Økologiske Råd, CONCITO, Drivkraft Danmark, CARE Danmark, Greenpeace, Bornholms Energi & Forsyning A/S, Olie Gas Danmark, Klimarådet, Klima & Energi Scenen, Danmarks Grønne Investeringsfond og Wind Denmark.

Sted: Klima & Energi Scenen, Nordlandspladsen.

Eventbeskrivelse: Den energipolitiske situation har det seneste årti ændret sig markant. EU er i betydeligt omfang afhængig af gas importeret fra lande uden for EU - ikke mindst Rusland. Samtidig præges verden af nye og stadig mere komplicerede trusler fra både statslige og ikke-statslige aktører. Og cyber sikkerhed nævnes ofte som et problem i forbindelse med kritisk energi-infrastruktur. Grænsen mellem energi- og sikkerhedspolitik bliver i stigende omfang udvisket, som følge af en fortsat stor energiimport og fordi energiproduktion aktivt bruges til at fremme andre geopolitiske emner. Hør sikkerhedspolitiske eksperter giver deres bud på, hvordan sikkerhed og energi hænger sammen i nutid og fremtid. Debatten fortsætter i Teltet, hvor energibranchen giver deres syn på sikkerhed.

Deltagere:

 • Direktør Jens Worning Sørensen, Policy Group.
 • Folketingsmedlem Naser Khader, Det Konservative Folkeparti.
 • Postdoc André Ken Jakobsson, Center for Militære Studier, Københavns Universitet.
 • Chef Thomas Lund-Sørensen, Center for Cybersikkerhed, Forsvarets Efterretningstjeneste.
 • Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe, Tænketanken Atlantsammenslutningen.
 • Associate Professor Trine Willumsen Berling, NordSTEVA, Københavns Universitet.

Den 14. juni 2019 kl. 1750

Fake News og Folkeoplysning - hvem kontroller informationer?

Værter: LOF - Liberalt Oplysning Forbund, Danmarks Biblioteker og Tænketanken Atlantsammenslutningen.

Sted: Dansk Folkeoplysnings Samråd, Cirkuspladsen.

Eventbeskrivelse: Hvem har egentlig styr på Folkeoplysningen og hvad den formidler til befolkningen. Hvordan sikres en god folkeoplysning, der både giver rammen for en bred debat og som samtidigt ikke spreder falske nyheder. Hvordan sikrer vi en bred debat, hvor alle kan komme til orde?

Deltagere:

 • Formand Per Paludan Hansen, Dansk Folkeoplysnings Samråd.
 • Direktør Michel Steen-Hansen, Danmarks Biblioteker.
 • Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe, Tænketanken Atlantsammenslutningen.

Der kan læses mere om Folkemødet 2019 ved at gå ind på hjemmesiden for Folkemødet 2019, folkemoedet.dk (klik her), hvor der bl.a. findes et samlet program for alle aktiviteter på Østersøens perle...Bornholm...

Man kan orientere sig om DMI's vejrudsigt for Folkemødet 2019 via dmi.dk (klik her).

 

Opdateret den 12. juni 2019 kl. 1323/nom