14. januar 2019

Personalenyt

Tænketanken Atlantsammenslutningens sekretariat vil for en stund blive stærkt udvidet, idet tre nye praktikanter vil have deres gang på Frederiksberg Slot, hvor også Hærens Officersskole har til huse.

Ændringer i Tænketanken Atlantsammenslutningens medarbejderstab

Den 14. januar 2019 får Tænketanken Atlantsammenslutningen tilgang af tre nye medarbejdere, som alle tilknyttes tænketanken som praktikanter. D.v.s., at de ved siden af tilknytningen til Tænketanken Atlantsammenslutningen er studerende ved forskellige universiteter.

Vi byder velkommen til Anja Danka, Linnea Kjølstad Larsen og Søren Brygger Therkelsen.

Præsentation af tænketankens nye praktikanter vil snarest fremgå af vores hjemmeside.

Med venlig hilsen
Niels-Ole Mannerup
sekretariatet