21. december 2022

Forsvarets Efterretningstjeneste udgiver ny trusselsvurdering

Forsvarets Efterretningstjeneste udgiver op til årsskiftet ny trusselsvurdering. Trusselsvurderingen kan dog ikke komme som nogen større overraskelse, mener Atlantsammenslutningens daglige leder, generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe.

af sekretariatschef Niels-Ole Mannerup

I indledningen af Forsvarets Efterretningstjenestes seneste trusselsvurdering (klik her) skriver fungerende chef for Forsvarets Efterretningstjeneste Svend Larsen:

»Krigen i Ukraine har mere end nogen anden krise i de seneste årtier gjort sikkerhedspolitik nærværende for mange. Vi oplever en stor erobringskrig i Europa og et Rusland, der forsøger at påvirke os ved at true, afbryde energiforsyningen og sprede falsk information.

De vestlige lande har reageret ved at stå sammen, og efter mange år som neutrale lande er Sverige og Finland på vej ind i NATO.

Danmark og Vesten står over for en langvarig konflikt med Rusland, hvor Rusland vil bruge mange forskellige midler til at skabe frygt og usikkerhed i vores lande. Rusland ønsker som udgangspunkt ikke en krig med NATO, men Ruslands adfærd har ændret den sikkerhedspolitiske situation på måder, som får stor betydning for Danmark i de kommende år...«

Således lyder Forsvarets Efterretningstjenestes billede af de identificerede trusler mod Danmark og af forhold i udlandet, der har betydning for Danmarks sikkerhedspolitik og de alliancer, som Danmark er medlem af. Der er er tale om en relativ kortfattet og forståelig gennemgang af det sikkerhedspolitiske billede, som det ses netop nu; og det er naturligvis en udvikling, der vækker bekymring.

»Det er egentlig ikke overraskende nyheder, Forsvarets Efterretningstjeneste præsenterer danskerne for med sin trusselsvurdering, for i Atlantsammenslutningen har vi i flere år påpeget vigtigheden af erkendelsen af truslerne fra Rusland og Kina. Samtidig har vi påpeget, at vi ikke må være naive og godtroende i vores tilgang til omverdenen og truslerne - også, når truslerne er pakket godt ind, idet vi skal erkende den sikkerhedspolitiske udfordring, bl.a. Danmark står over for. Derfor er det positivt, når man af regeringsgrundlaget kan læse, at forsvars- og sikkerhedspolitik skal formes, så Danmarks sikkerhed kan styrkes over de kommende år.«

Således udtaler generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe, der vil nærlæse trusselsvurderingen, hvis elementer kommer til at indgå i planlægningen af Atlantsammenslutningens aktiviteter i 2023. Tid og sted og emner vil snart blive præsenteret, men det står allerede nu klart, at Atlantsammenslutningens Trusselskonference 2023 bliver et af højdepunkterne i det kommende års arbejde.

Særligt for journalister

Hvis man har konkrete spørgsmål til ”UDSYN 2022”, som man ønsker Atlantsammenslutningens kommentarer til, kan disse spørgsmål med fordel sendes skriftligt til Atlantsammenslutningen via e-mail nioma@atlant.dk, hvorefter der hurtigst muligt vil blive taget kontakt i forhold til kommentering, besvarelse el.lign.

Den 21. december 2022 kl. 1358/nom