Præsident Joe Bidens udenrigspolitik

Præsident Joe Biden anses i Europa for at være en gevinst for Europa, europæisk sikkerhedspolitik, NATO og FN. Præsidenten er kendt som en tilhænger af multilateralisme og betydningen af de internationale organisationer. Dette er en virkelig positiv udvikling for en europæisk småstat som Danmark, der er helt afhængig af det internationale system - både erhvervsmæssigt og sikkerhedspolitisk.

Det bliver ikke en gentagelse af præsident Obamas politik, da verden har forandret sig markant siden 2016, men dele af tankesættet og ikke mindst en række af præsident Bidens ministre og administration kan trække trådene tilbage til Obama-administrationen. Samtidig bliver det et opgør med Trumps udenrigspolitik - men til en vis grænse. Dele af udenrigspolitikken vil fortsætte. Pakket ind på en anden måde og med andre midler, men målet vil være det samme. USA skal fortsat være supermagten, og Kina og Ruslands udfordring heraf vil ikke stå uimodsagt.

En af Bidens største udfordringer bliver at genetablere USA som en diplomatisk supermagt-samtidig med, at administrationen skal udrede det polariserede kaos efterladt af Trump-administrationens politik og Covid-19 pandemiens fortsatte hærgen i USA. Det amerikanske udenrigsministerium har i Trumps periode været nødlidende med en lang række ubesatte stillinger, hjerneflugt fra ministeriet, og meget politiserende ambassadører, der har besværliggjort samarbejdet.

Centralt for Bidens udenrigspolitik bliver efter al sandsynlighed værdier. At sætte værdier på dagsordenen vil være en markant afstandtagen til Trumps administration, der vægtede interesser. Dette gør ikke, at der kan komme et sammenfald mellem den tidligere og den nuværende politik, men til en start vil Biden og vicepræsident Kamala Harris vægte værdier højt - og det vil de have stor støtte til blandt demokraterne og hos visse dele af det klassisk-konservative republikanske parti.

I publikationen ”Præsident Joe Bidens udenrigspolitik” er generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwes bud på, hvordan præsident Joe Bidens udenrigs- og sikkerhedspolitik kan komme til at se ud. Det har ikke været gennem et klassisk peerreview (fagfællebedømmelse), men er skrevet som inspiration til læseren. Vi har lige nu præsident Bidens valgmateriale, hans interviews og hans tidligere gerninger som politiker som baggrund. Det må forventes, at han i løbet af 2021 lancerer en ny sikkerhedspolitisk strategi, der sætter rammen for hans udenrigs- og sikkerhedspolitik. Indtil denne er offentliggjort, vil det være lidt usikkert, hvor politikken begiver sig hen. Derfor skriver vi ikke lange kapitler om hvert emne, men kun kort og til inspiration.

Den 19. januar 2020 kl. 1857/lbs