13. oktober 2021

Underviserdag 2021 - i år vest for Storebælt

Atlantsammenslutningen tilbyder igen i år et en-dagskursus i sikkerhedspolitik. I år finder det sted på Fredericia Gymnasium. Vi har fået en række eksperter fra Center for Cybersikkerhed, Forsvarsakademiet, politiet og forsvaret til at holde oplæg. Ligeledes er der oplæg fra Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) om det tyske valg, ligesom der er et oplæg fra TV Syd om de bevægelser, der er i medieverdenen.

af sekretariatschef Niels-Ole Mannerup

Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe ser meget frem til Underviserdagen 2021, som gennemføres den 28. oktober 2021 i Fredericia - og ikke mindst det, at arrangementet gennemføres vest for Storebælt, er et nyt tiltage fra Atlantsammenslutningens side til at række ud til hele landet - som det folkeoplysningsforbund, Atlantsammenslutningen er:

»For at undgå ”københavneri” har Atlantsammenslutningen sat sig nye mål; og et af målene er, at vi gerne vil nå uden for Frederiksberg Bakke (som ofte - fejlagtigt - betegnes som Valby Bakke). Derfor er vi meget taknemmelige for, at rektor Poul Erik Madsen har tilbudt os sit samarbejde, idet vi henlægger dette års underviserdag til Fredericia Gymnasium. Valget af Fredericia Gymnasium har mange årsager, men vi kan ikke komme uden om, at Fredericia som trafikknudepunkt har haft en vis betydning...«,

udtaler Atlantsammenslutningens daglige leder, som på sin tur til den stolte garnisonsby vil være ledsaget af flere medarbejdere i Atlantsammenslutningen.

Programmet for Underviserdag 2021

Programmet for Underviserdag 2021 har fået flg. sammensætning:

KLOKKESLÆT

EMNE

HVEM

MYNDIGHED

09.30-10.00

Ankomst og registrering

Fuldmægtig Frederik Jønsson

Atlantsammenslutningen

10.00-10.15

Velkomst og praktiske oplysninger om Fredericia Gymnasium

Rektor Poul Erik Madsen

Fredericia Gymnasium

10.15-10.20

Velkomst

Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe

Atlantsammenslutningen

10.20-10.45

Dansk sikkerhedspolitik netop nu

Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe

Atlantsammenslutningen

10.45-11.00

Kaffepause

 

 

11.00-11.45

Danmarks sikkerhedspolitik post Afghanistan

Chefkonsulent David Vestenskov

Forsvarsakademiet

11.45-12.00

Spørgsmål og debat

 

 

12.00-13.00

Frokost

 

 

13.00-13.30

Tyskland efter forbundsdagsvalget 2021

Landsformand Flemming Meyer

SSW

13.30-13.45

Spørgsmål og debat

 

 

13.45-14.00

Kaffepause

 

 

14.00-14.15

Cyber - civilt

 

NC3/Rigspolitiet

14.15-14.30

Cyber - militært (I)

 

Center for Cybersikkerhed

14.30-14.45

Cyber - militært (II)

 

Føringsstøtteregimentet

14.45-15.00

Spørgsmål og debat

 

 

15.00-15.15

Kaffepause

 

 

15.15-15.30

Kina - viser pandaen sit inderste ”jeg” som en farlig bjørn?

Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe

Atlantsammenslutningen

15.30-15.45

Udviklingen i danske medier

Direktør Betina Bendix

TV Syd

15.45-16.00

Spørgsmål og debat

 

 

16.00-16.15

Sikkerhedspolitik og gymnasieuddannelserne – samt tak for i dag...

Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe

Atlantsammenslutningen

De fysiske rammer

Underviserdag 2021 gennemføres på

Fredericia Gymnasium
Nørrebrogade 88
7000 Fredericia

Atter i år har det været nødvendigt at fastsætte et deltagergebyr. Der må ikke herske nogen tvivl om, at vi helst havde været deltagergebyr forud, men desværre lader sådanne arrangementer sig ikke gennemføre uden ”brugerbetaling”. Dette skal ikke mindst ses i lyset af, at alle Atlantsammenslutningens aktiviteter, personaleomkostninger m.fl. skal indeholdes i det samlede budget baseret på ministerielle tilskud på ca. kr. 1.040.000,00 p.a.

I år er deltagergebyret fastsat til kr. 350,00. I deltagergebyret er indregnet frokost, kaffe m.m.

Atlantsammenslutningen dækker ikke helt eller delvist de transportomkostninger, der måtte være i forbindelse med deltagelsen.

Tilmeldingsfrist

Tilmeldingsfristen er den 24. oktober 2021 kl. 2359, idet tilmelding foregår online (se nedenfor).

Deltageroplysninger
Undervisningssted
Oplysning om tidligere deltagelse på Atlantsammenslutningens underviserdag
Optagelse på Atlantsammenslutningens mailingliste

 

Såfremt der er spørgsmål til Underviserdagen 2021, kan man kontakte sekretariatschef Niels-Ole Mannerup via e-mail nioma@atlant.dk.

For god ordens skyld skal bemærkes, at Atlantsammenslutningen ikke holder efterårsferie. På gr. af en særdeles travl periode vil det være at foretrække, om henvendelser til Atlantsammenslutningen er skriftlige - gerne via e-mail nioma@atlant.dk.

Den 20. oktober 2021 kl. 0942/nom